Eksterne publikationer (reg)

Eksterne publikationer

Eksterne publikationer er publikationsbidrag inddateret i Pure, som ikke krediterer Aarhus Universitet, men skal fremgå af AU-forskerens profil. En publikation kan være

 • absolut ekstern, dvs. alle forfattere har på pågældende publikation AU-eksterne tilhørsforhold (’affiliations’). En sådan publikation vil optræde på de relevante forfatteres (AU-forskeres) profil, men vil ikke tælle med i BFI, AU’s nøgletal eller årsberetning, og publikationen skal ikke valideres.
 • delvist ekstern, dvs. en eller flere forfattere på pågældende publikation er AU-interne med en AU-intern affiliering, mens en eller flere forfattere (AU-forskere) på samme publikation har et AU-eksternt tilhørsforhold. En sådan publikation vil optræde på samtlige forfatteres (AU-forskeres) profil. Ligeledes vil den tælle med i nøgletal og årsberetning. Publikationen vil bidrage med BFI-points efter de regler, der her gælder.

Under alle omstændigheder vil en AU-forsker kunne vise sine eksterne publikationer på sin personlige hjemmeside.

Eksterne publikationer kan registreres i Pure på to måder:

 • Import fra andet universitet (kontakt pure@au.dk)
 • Registrering af ny ekstern publikation

Registrering af ny ekstern publikation

Tjek først om publikationen allerede findes i PURE!

Fjern flueben under ’Mit indhold’, så kan der søges i alle publikationer i PURE:

Indhold

N.B. Det er ikke tilstrækkeligt at søge på fx PubMed ID (PMID) eller regne med, at en ny-import fra PubMed eller andre eksterne baser vil fange dubletter. Dette er ikke tilfældet, da dubletter inddateret på anden måde (fx manuelt) ikke automatisk identificeres. Søg i stedet på fx (noget af) titel og et forfatternavn.

 

Publikatoinsoplysninger

Husk for øvrigt altid at tjekke for dubletter via denne ’advarsel’

1. Hvis publikationen allerede findes i PURE

 • Fremsøg publikationen
 • Følg dernæst punkterne 3A-E herunder.

N.B. Hvis du ikke selv kan redigere, skal du henvende dig til pure@au.dk.
Du skal IKKE oprette publikationen igen!

2. Hvis publikationen ikke findes i PURE

 • Vælg mellem
  • Vælg ’Tilføj indberetning’ -> ’publikation’, vælg type, fx bog og udfyld alle felter som vanligt, eller
  • Importer fra ekstern database (fx PubMed eller Scopus) og tjek som vanligt

N.B. Husk at bemærke (se ovenfor), om der dukker mulige dubletter op!

 • Følg dernæst punkterne 3A-E herunder.

3. Fremgangsmåde

Under ’Forfattere og affilieringer’ (se illustration herunder) vælges:

A. 'Rediger' ud for den/de interne personer, det drejer sig om. (1)

Hjælp

B. Dernæst fravælges interne organisationer, og der klikkes på 'Tilføj affiliering til ekstern organisation'. (2)

Hjælp_2

C. Fremsøg eller 'Opret ekstern organisation' og vælg/udfyld fremdeles (kender/har du ikke et navn på den eksterne organisation, kan du fx vælge at skrive 'Ekstern organisation'). (3)

Hjælp3

D. Opdater. (4)

Hjælp4

E. Gentag for eventuelle andre forfattere og 'Gem'.

N.B. Hvis der ikke tilføjes en affiliering ud for en intern person, vil en (uspecificeret) AU-tilknytning være underforstået, og dermed tæller forfatterens bidrag i BFI-regnskabet, nøgletal og årsberetning.