Open Access publikationer

Open Access (OA) henviser til videnskabelige publikationer, der er frit tilgængelige for alle, dvs. der kræves hverken abonnement eller licens til forlag eller tidsskrifter for at få adgang til de publicerede forskningsresultater. Aarhus Universitet anbefaler, at forskerne så vidt muligt publicerer OA (læs mere om AUs Open Access politik), og det er et krav, at OA-publicering registreres i PURE.

Når du har registreret en publikation i PURE som OA, bliver dette angivet med symbolet:

Du kan som forsker give fri adgang (OA) til din publikation på principielt to måder, hvilket afspejles i måden, hvorpå publikationen skal registreres i PURE.

OA-publicering i tidsskrifter (Gylden Open Access)

Ved Open Access publicering i tidsskrifter kræves ofte, at forfatterne betaler en APC (Article Processing Charge). Til gengæld er der med det samme fri adgang for alle til artiklen via tidsskriftets hjemmeside.

Der findes rene Open Access tidsskrifter som fx PLoS One, Internet Archaeology, Lancet Global Health mv., hvor der er fri adgang til alle artikler (dette kaldes ofte ’Gylden OA’). Derudover findes der traditionelle licens- eller abonnementstidsskrifter, der giver mulighed for at publicere Open Access ved, at man betaler en APC for den enkelte artikel, til hvilken der så er fri adgang, mens der til resten af artiklerne i tidsskriftet ikke er fri adgang (dette kaldes ofte ’Hybrid OA’).

Det fremgår af tidsskriftets hjemmeside, om tidsskriftet er et Open Access tidsskrift, eller om tidsskriftet giver mulighed for hybrid OA.

Sådan registrerer du OA-publicering i tidsskrifter (Gylden OA)

Tilføj DOI:

Bemærk, at DOI tilføjes automatisk ved import fra de fleste online kilder (fx fra Scopus eller PubMed):

Angiv Dokumentversion og Offentlig adgang til fil:

(læs mere om Creative Commons Licenser her: http://library.au.dk/forskere/ophavsret/creative-commons/)  

Opdater og herefter vil symbolet for Open Access (den åbne hængelås) fremkomme:

På den offentlige side vil ligeledes ud for artiklen vises symbolet på Open Access:

N.B. Vær opmærksom på, at symbolet  altid bør fremkomme, når du har registreret en OA-publikation, men aldrig når din publikation IKKE er frit tilgængelig for alle.


Du kan naturligvis tilføje andre links og uploade filer, men husk altid at tjekke hvad du må ift. copyright.


Selvarkivering/parallelpublicering (Grøn Open Access)

Dette betyder, at forskeren uploader en fuldtekst-version af sin publikation i PURE, hvortil der så er fri adgang for alle, nogle gange dog først efter en embargoperiode, der er fastsat af tidsskriftet.

Mange tidsskrifter tillader parallelpublicering, men vær opmærksom på at man sjældent har lov at uploade forlagets egen version (den endelige PDF-version). I stedet er det ofte postprint-versionen, også kaldet ‘accepted manuscript’, der må uploades. Post-print versionen er forskerens egen (word-)version, der er antaget og parat til udgivelse, altså efter peer-review og forfatterens indføjelse af rettelser og tilføjelser. Uploadede filer af tidligere versioner, fx det indsendte manuskript (også kaldet pre-print) anses ikke for at være Open Access.

Hvad man præcist har lov til mht. selvarkivering afhænger af forlagets/tidsskriftets generelle politik på området og den indgåede aftale for den enkelte artikel (’copyright transfer agreement’). Læs mere om ophavsret her: http://library.au.dk/forskere/ophavsret/

Sådan selvarkiverer/parallelpublicerer du i PURE (Grøn OA)

Upload fil:

Før du uploader filen, kan du med fordel overveje at tilføje et coversheet. Læs hvordan du laver et coversheet her

Bemærk, at DOI tilføjes automatisk ved import fra de fleste online kilder (fx fra Scopus eller PubMed) og skærmbilledet ser da sådan ud:

N.B. Når der er tilføjet DOI, skal man huske at forholde sig til version (forlagets version) og adgang (lukket).

Tryk opret og billedet vil se således ud:

N.B. Symbolet for Open Access (den åbne hængelås) ses først, når embargoperioden er udløbet.

På den offentlige side vil det se sådan ud (Symbolet for Open Access (den åbne hængelås) vil først vises, når embargoperioden er udløbet):

N.B. Vær opmærksom på, at  symbolet altid bør fremkomme, når du har registreret en OA-publikation, men aldrig når din publikation IKKE er frit tilgængelig for alle.


Du kan naturligvis tilføje andre links og uploade filer, men husk altid at tjekke hvad du må ift. copyright.