Oplag, udgaver, oversættelser og genudgivelser

Oplag:

Hvis din bog genoptrykkes, kaldes det et oplag. Oplag skal ikke registreres i PURE, da de er en kopi af en tidligere udgivelse. Dette gælder også, hvis et nyt oplag kommer på et nyt forlag.

Udgaver:

Hvis din bog kommer i en ny udgave, f.eks. 2. udgave, ny revideret udgave m. v., skal du registrere den i PURE.
Notér udgaven i feltet ”Udgave”.

Notér ISBN i feltet ”ISBN”. 

Oversættelser:

Hvis din publikation bliver oversat, kan du registrere den i PURE, men da der er tale om samme publikation, skal den ikke udløse BFI point en gang til. Du skal derfor, som personlig bruger, skrive ”Oversættelse af [bidragets originaltitel]”i feltet ’Bibliografisk note’. Din validator vil herefter registrere oversættelsen korrekt.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status”, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for oversættelsens udgivelse. I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige versions udgivelsesår.

På denne måde undgår du, at publikationen får dobbelt point.

Angiv den oversatte titel i ”Titel”-feltet.

Den originale titel noteres i ”Bibliografisk note” som beskrevet ovenfor.

Genudgivelse af bøger som e-bøger:

Hvis din trykte bog f.eks. udkommer i 2010, og den samme bog udkommer som e-bog i 2014, er der tale om samme publikation og den skal ikke udløse BFI point en gang til, heller ikke selvom den har fået nyt ISBN. Du skal derfor, som personlig bruger, skrive ”Genudgivelse som e-bog”i feltet ’Bibliografisk note’. Din validator vil herefter registrere oversættelsen korrekt.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for e-bogens udgivelse.

I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige trykte versions udgivelsesår.

Hvis din publikation udkommer som trykt bog og som e-bog samme år, skal du kun registrere publikationen én gang. I feltet ”ISBN (Trykt)” skriver du ISBN for den trykte udgave og i feltet ”ISBN (Elektronisk)” skriver du ISBN for e-bogen. På denne måde registrerer du begge udgivelser i en registrering.

Genudgivelse i ny publiceringskanal

Dette kan f.eks. være en artikel, der efterfølgende udgives som kapitel i en bog.

Publiceres et tidligere registreret bidrag i en ny type publiceringskanal registreres dette på ny - uanset at det derved måtte udløse BFI-point igen.

Der kan eventuelt i bibliografisk note tilføjes: "Oprindeligt publiceret i Journal of..."