Parallelle sprog

Hvis en publikation indeholder flere sprog i en og samme udgivelse, er der tale om parallelle sprog, f.eks. en tekst udgivet på dansk og grønlandsk i samme udgivelse.  Når du registrerer sådan en publikation i PURE, skal du vælge ”Flere sprog” og angive de parallelle titler i titelfelterne.

Udfyld oplysninger om sidetal, udgiver og udgivelsessted.

Hvis sidetallene varierer fra sprog til sprog, kan de angives som vist:

Udgiver og udgivelsessted kan være angivet på begge sprog. Du kan kun angive én udgiver og ét udgivelsessted. Er begge angivelser vigtige, kan du skrive den ene i ”Bibliografisk note”

Udfyld evt. ”Bibliografisk note” med oplysninger om sprog, sidetal m.m.

Afslut med ”Gem”.