Indberetningsworkflow

  • 4-trins workflow
  • 3-trins workflow

Indberetningsprocessen i Pure er skiftet fra et 4-trins til et 3-trins workflow. Det simplificerede workflow afspejler den måde, hvorpå langt de fleste publikationer indberettes i Pure.

Publikationer sendes direkte "Til validering", når en forsker eller redaktør har færdiggjort inddateringen. Indberettede data bliver verificeret i valideringsprocessen. Derfor er det ikke nødvendigt med en godkendelsesproces, og trinene "Til godkendelse" og "Godkendt" er fjernet fra workflowet.Indberetning i gang

Publikationen er indberettet, men inddateringen er ikke færdiggjort. Publikationen kan have et hvilket som helst udgivelsesstatus inklusive ”Udgivet”.Til validering

Publikationen sættes til ”Til validering”, når inddateringen er færdiggjort og publikationen er klar til, at Pure teamet foretager den endelige validering af oplysningerne.

Publikationen skal være endeligt udgivet før den sendes til validering. Systemteknisk skal udgivelsesstatus være sat til "Udgivet" før ”Til validering” kan vælges.Valideret

Publikationens oplysninger er valideret af Pure teamet og indberetningen er færdiggjort.