Rediger profil på vegne af andre

Det er muligt at få tildelt særlige rettigheder i Pure, således at du kan redigere andre brugeres profiloplysninger.

Det aftales lokalt i afdelingen, hvem der skal have disse rettigheder. Derefter kan AU Pure supporten ordne det praktiske i Pure.

Sådan skifter du bruger

Du har de rigtige rettigheder til at redigere en anden brugers profil, hvis du kan se "Skift bruger" knappen i øverste højre hjørne.

Ser du ikke denne knap, skal du kontakte AU Pure på pure@au.dk for at få sat dine rettigheder rigtigt op.

Knap med mulighed for at skifte bruger

I søgefeltet skriver du navnet på den person du skal redigere profil for.

Der er personer, der har samme eller meget enslydende navne. Vær derfor opmærksom på, at du vælger den rette person. Tjek for eksempel afdeling, institut eller emailadresse under navnet.

Når du har valgt personen, skiftes der automatisk over til personens profil.


Når du har skiftet til den anden persons profil, bliver "Skift bruger" knappen rød. Klik på den røde knap, når du vil skifte tilbage til din egen bruger.

Skift bruger knappen er blevet rød

Fra personens profiloversigt klikker du på "Rediger profil". Herefter kommer du ind på personens profiloplysninger og kan foretage (de aftalte) ændringer.

Udsnit af profilinformationer der kan redigeres

Under "Historik og Noter" i venstremenuen, vil det fremgå hvem der har rettet hvilke oplysninger på vegne af den person der ejer profilen.

Historik og noter med oversigt over hvem der har redigeret hvad på vegne af profilejeren

Giv fuldmagt til redigering af profil

Du kan give en anden bruger fuldmagt til at benytte din bruger i Pure. Det kan du gøre, hvis en anden person skal hjælpe dig med at vedlige holde dine profiloplysninger eller indberette publikationer på dine vegne.Det er kun hensigtsmæssigt at bruge fuldmagt, hvis personen kun assisterer ganske få personer.

Du giver en person fuldmagt ved at gå ind under din bruger oplysninger. Du finder dine brugeroplysninger ved at klikke på dit navn i øverste højre hjørne. Klik på Fuldmagter i venstremenuen og søge efter den person du vil give fuldmagt.

Hvis den person, som assisterer dig med Pure, assisterer en gruppe af brugere, er det bedre at denne person får udvidet sine rettigheder i Pure, end hver enkelt bruger i gruppen skal give fuldmagt.

Dialogboks til oprettelse af fuldmagt