Konferencebidrag

Når du registrerer et skriftligt konferencebidrag, er det afgørende for korrekt pointtildeling, at bidraget registreres i den rigtige kategori, og får tilknyttet de rigtige oplysninger. Det er specielt kritisk, at du tilknytter den rigtige konference- og bogserie og det korrekte forlag.

Registrering af deltagelse i konference og events behandles i en anden vejledning.

Registrering af konferencebidrag

Der er syv skabeloner, der er relevante for registrering af skriftlige konferencebidrag. Skabelonerne ligger fordelt på tre kategorier baseret på publiceringskanal. Det kun er publicering af konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings, der kan være pointgivende.

Når du registrerer dit bidrag, skal du vælge den skabelon (underkategori), der svarer til selve bidragstypen.

 

Typer af konferencebidrag efter publiceringskanal

1. Tidsskrift

 • Konferenceartikel
 • Konferenceabstrakt

2. Proceeding

 • Konferencebidrag/-artikel
 • konferenceabstrakt

3. Konferencebidrag

 • Poster
 • Konferenceabstrakt
 • Paper

Kategorien Konferencebidrag indeholder bidrag, som er offentliggjort/publiceret på selve konferencen eller på konferencens hjemmeside, men ikke publiceret i et tidsskrift eller proceeding.


Registrer altid følgende information på dit konferencebidrag, så du ikke går glip af BFI-point.

 • Tidsskrift/forlag fra den "Centrale database"
 • Konferencen under "Begivenhed". Du kan søge på konferencen eller oprette den selv. Opretter du begivenheden selv, kan du tilføje linket til konferencens hjemmeside, så det bliver vist sammen med dit bidrag.
 • BFI konferenceserie. Det er kun muligt at tilføje BFI-konferenceserier, som står på BFI-listerne. Fremsøg  og tilknyt serien. Som vist i eksemplet, har mange konferenceserier meget enslydende navne. Tjek derfor BFI-listen for det rigtige navn, eller hvis du ikke finder serien i første omgang.
 • Bogserie, hvis en proceeding er udgivet i en bogserie. Tjek BFI-listen for navn og status.

Felterne til disse oplysninger ligger ikke pænt i rækkefølge på skabelonerne. Det øger risikoen for, at du ikke får dem udfyldt. Brug denne vejledning som din tjekliste, så du husker at få alle oplysningerne med.

Betingelser for tildeling af BFI-points

Konferencebidraget er pointgivende, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Det er en

 • forskningsartikel

Bidraget er peer-reviewed og publiceret i

 • tidsskrift opført på BFI-listen for det pågældende år eller
 • proceeding for konferenceserier opført på BFI-listen for det pågældende år

eller publiceret af

 • forlag opført på BFI-listen for forlag for det pågældende år

Det er kun muligt at tilknytte konferenceserier som optræder på BFI-liste. Da BFI-listerne opdateres løbende vil alle pointgivende konferenceserier stå på listen.