Peer review

Peer review/fagfællebedømmelse bruges i forskningsverdenen til at kvalitetssikre forskningsproduktion. En publikation er peer reviewed/fagfællebedømt, når der sker en faglig vurdering af publikationen af kyndige kolleger forud for optagelse i tidsskrift eller lignende. Fagfællebedømmelser kan være anonyme eller kan foretages af fx en redaktionskomite. Formen afhænger af fagområde og tradition.

Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator (BFI) har i samarbejde med Fagligt Udvalg udarbejdet den definition på fagfællebedømmelse, som indikatoren anvender.

Fagfællebedømmelse af et manuskript indebærer, at der udarbejdes en skriftlig vurdering, der godtgør dets videnskabelige kvalitet.

Herudover stilles følgende krav til fagfællebedømmelsen:

  1. Fagfællebedømmelse sker altid før publicering.
  2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget/institutionen.
  3. Bedømmere skal være forskningskyndige
  4. Bedømmelsen skal forholde sig til originalitet og den videnskabelige kvalitet i værket

Se mere om de enkelte krav på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside under punktet Fagfællebedømmelse

Det er forskerens ansvar at angive peer review korrekt. Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på evt. fejl eller uklarheder i angivelse af peer review. Er der tvivl/uenighed om peer review status er det i sidste ende institutleders ansvar.