Registrering i hovedtræk

Korrekt registrering af publikationer i Pure er fundamentet for, at der kan laves rapporter med retvisende ledelsesinformation.

Du registrerer en publikation ved at udfylde en skabelon svarende til publikationstypen. Dette kan du gøre manuelt eller ved at importere informationen fra en af de online kilder, der er tilgængelige.

Det er ikke usandsynligt, at en publikation allerede findes i Pure. En medforfatter eller kollega på AU kan have registreret den før dig. En publikation skal kun registreres i Pure en gang uanset hvor mange forfatter og institutter mv. har bidraget.

For at undgå dobbeltregistrering skal du altid tjekke om publikationen er allerede er registreret inden du begynder. Læs hvordan du tjekker.

Publikationstyper

Publikationer registreres i Pure efter type. Hver type har sin egen skabelon, som du vælger, når du indberetter en publikation i Pure. Læs mere om publikationstyper.

Pure snapshot. Udfoldet menu til valg af publikationsskabelon

Publikationskategorier

Når du har valgt publikationstype (skabelon), skal du efterfølgende vælge en publikationskategori. Det gør du i selve skabelonen. I skabelonen får du kun vist de kategorier, der er relevante for den publikationstype du har valgt.

Kategorierne er:

Forskning

  • En forskningspublikation formidler ny viden og kendetegnes først og fremmest ved at være henvendt til andre forskere og fagfæller.

Formidling

  • En formidlingspublikation er en publikation, der formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Formidlingspublikationer vil som oftest have en populær, debatterende eller gengivende tone, men kan også bevæge sig på et både meget højt og specialiseret niveau.

Rådgivning

  • En rådgivningspublikation er oftest kendetegnet ved at have en rekvirent. Det kan være en myndighed eller virksomhed, der beder om at få udført analyser og/eller vurderet problemstillinger på videnskabeligt grundlag. Rekvirenten kan fremgå mere eller mindre eksplicit af publikationen. Rådgivningsindsatsen behøver ikke at være finansieret af rekvirenten.

Undervisning

  • En uddannelsespublikation er først og fremmest beregnet til brug i undervisningssituationer.

Forfattere og organisatoriske enheder

En publikation skal tilknyttes den eller de enheder, der er opgivet som forfatterens affiliering på selve publikationen. Affilieringen er oftest det sted, hvor forskeren var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

I tilfælde af, at affilieringen ikke fremgår af publikationen, er det op til forfatteren at afgøre hvilke(n) enhed(er) publikationen skal tilknyttes. Hvis organisationen på publikationen ikke matcher en organisatorisk enhed på AU, skal publikation registreres ved den enhed, hvor forskeren i henhold til Medarbejderstamkortet var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

Corresponding author

Corresponding author er den forfatter, som ansvarlig for kommunikation vedrørende publikationen både før og efter den offentliggøres. At være ”Corresponding author” er ikke det samme som at være førsteforfatter, selv om der ofte er personsammenfald.

Hvis en forfatter er markeret som ”Corresponding author” på publikationen, kan denne oplysning registreres i Pure. Du skal kun markere en forfatter som ”Corresponding author”, hvis forfatteren fremstår som dette direkte på publikationen.

 Forfatterrækkefølgen påvirkes ikke af, at der er en corresponding author. Rækkefølgen skal stadig matche publikationen uanset, hvor i rækkefølgen ”Corresponding author” er opført. I eksemplet er tredje forfatter corresponding.

Pure snapshot. Liste af forfattere, en markeret som corresponding

Som regel er der kun en ”Corresponding author”. Det er dog muligt at markere flere forfattere på samme publikation. Du får en meddelelse om, at en forfatter allerede er markeret, hvis du markere flere. Denne besked kan du ignorere, så længe der også er flere ”Corresponding authors” på publikationen.

De fleste publikationer, som er importeret fra Scopus i 2019 og senere, og som har en "Corresponding author", får automatisk forfatteren markeret. Det er ikke påkrævet, at gå tilbage og markere den corresponding author for ældre publikationer, der allerede er registreret i Pure. For nye indberetninger, ser vi gerne, at corresponding author markeres, hvis det fremgår af publikationen.

Går du tilbage og markerer dig selv (eller en anden forfatter) som ”corresponding author” på en valideret publikation, udløser det genvalidering. Ligger publikationen udenfor vores aktuelle valideringsfelt bliver den ikke umiddelbart genvalideret. Dette har ingen betydning for visning på din personlige AU hjemmeside.

Corresponding author markeringen vises ikke på publikationen på de personlige AU hjemmesider. Det er derimod muligt at filtrere på feltet i søgeresultater og rapporter.

Organisatoriske enheder udenfor AU

Hvis du som forsker har udfærdiget en publikation, mens du var ansat et andet sted end AU, kan publikationen stadig registreres i Pure, og optræde med det pågældende tilhørsforhold.

Da disse publikationer kun er tilknyttet dig som forsker, og ikke din organisatoriske enhed(er) på AU, betragtes de som eksterne publikationer. De indgår derfor ikke AU i tal rapporten og tæller ikke som BFI-pointgivende publikationer for AU. Af samme grund bliver publikationerne kun blive vist på din personlige AU hjemmeside, og ikke på din enheds hjemmeside.

Kommer du til Aarhus Universitet fra en stilling ved et andet universitet, der også benytter Pure, kan du få dine "eksterne" publikationer læst direkte ind i Pure, hvis du ønsker, at de skal vises på din personlige AU hjemmeside sammen med dine andre publikationer. Det sparer dig for at registrere dem manuelt.

Læs mere om denne registreringsmetode under "Import fra fil (ORCID, RIS, BibTex, PXA)".

Indberetningsår og udgivelsesår

Publikationer skal registreres i Pure det samme år som de udgives. Udgivelsestidspunktet fremgår som regel af selve publikationen. Publikationen registreres med udgivelsesår og -måned, eller blot udgivelsesår, hvis måned ikke er relevant. For avisartikler publiceret i medier med høj udgivelsesfrekvens kan det være relevant at registrere hele udgivelsesdatoen.

I Pure opererer vi også med Indberetningsår. Indberetningsår er en administrativ værdi, der blandt andet bestemmer for hvilket år publikationen medregnes i AU's nøgletal og den bibliometriske forskningsindikator (BFI). Indberetningsår er ikke synligt for den almindelige Pure bruger. Udgives publikationen mod forventning ikke det år den blev registreret i Pure, sørger AU Pure for at rykke indberetningsåret, således at publikationer tæller med i de rigtige statistikker og udtræk.