Forfattersamarbejder

På nogle publikationer kan listen af forfattere indeholde grupper af forfattere og forskere f.eks consortium, committee, eller study.

Ofte ønsker en forsker, der er medlem af et forfattersamarbejde, at publikationen vises på den personlige AU hjemmeside. Institutter og afdelinger kan ligeledes være interesserede i at udstille disse publikationer på deres AU-sider.

For at få vist disse publikationer på de rette hjemmesider, kræver det en lidt anderledes håndtering af forfatterlisten. Se nedenstående afsnit "Oprettelse af forfattersamarbejde".

Oprettelse af forfattersamarbejde

Du tilføjer et forfattersamarbejde ved at klikke på knappen "Tilføj forfattersamarbejde" under Forfattere og affilieringer.

Herefter søger du på forfattersamarbejdets navn, eller du opretter et nyt, hvis det ikke allerede findes i Pure.

Herefter tilføjer du forfatterne i forfattersamarbejdet, som du normalt tilføjer forfattere. Værdien i rollefeltet er automatisk valgt til "Forfatter". Dette skal du ændre og i stedet vælge "Medlem af forfattersamarbejde".

Sæt synligheden for forfatteren til "skjult". Herved bliver forfatteren skjult i forfatterlisten på publikationen. Da forfatteraffilieringen blot er usynlig, men stadig aktiv, bliver publikationen vist på alle de relevante AU hjemmesider.

Du ender med en liste svarende til eksemplet.

Forsæt med at tilføje de AU-forfattere, som er med i forfattersamarbejdet. Forfattere i forfattersamarbejdet, som tilhører andre institutioner end AU, skal ikke tilføjes.

Eksempel på visning på hjemmeside

På denne publikation indgår tre AU-forskere i IeDEA West Africa Collaboration. Ingen af de tre forskere er direkte affilieret som forfattere på publikationen.

For at få publikationen vist på forskernes personlige AU hjemmeside, er hver forfatter tilføjet sammen med den relevante organisatoriske enhed. Herefter er forfatterne sat som "skjult" i Pure, således at det kun er forfattergruppen, der er synlig.

Publikationen vises på denne måde på både instituttets og forfatternes personlige AU-hjemmesider.