Registrering af Ph.d.-afhandlinger

Vælg skabelon Ph.d.-afhandling.

Ph.d.-afhandlingen anses først for udgivet, når forsvaret er godkendt
Angiv udgivelsesåret som det år, hvor forsvaret er godkendt. På selve publikationen kan der derfor stå et tidligere udgivelsesår. Skriv evt. dette år i feltet ’Bibliografisk note’.

Sprog
Vælg ’Flere sprog’ hvis afhandlingen Indeholder bidrag på forskellige sprog.

Forlaget
Forlaget er det navn, der står på publikationen. Eksempelvis: ’Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik’, ’Aarhus University, Department of Computer Science’.

Elektronisk version
Hvis afhandlingen uploades til Pure, er det indberetters ansvar at copyright regler er overholdt.

Rekvirent
Oplys rekvirenten, hvis ph.d.-afhandlingen indgår som en del en del af et rekvireret forskningsprojekt.

Supervisor(s)
Tilføj gerne ’Supervisor: Navn(e)’ i feltet ’Note vedr. afhandling’.

Forsvarsdato
Tilføj dato for forsvarets dato i feltet ´Note vedr. afhandling’.

Hvis din ph.d.-afhandling efter godkendt forsvar også udgives som bog på et eksternt forlag, skal du registrere denne udgivelse særskilt som en ’Bog’.