Kommunikation

Læs mere om årshjulets fire faser herunder

Forberedelse

15. juni - 30. september

Endelige BFI point:
Styrelsen for Forskning og Uddannelse frigiver primo september de endelige point for det foregående år. I september 2018 frigives således endelige BFI-point for indberetningsåret 2017.

Læs mere om BFI her.

September-kommunikation:
Primo september kommunikerer Pure systemforvalter, AU Library, Pure årshjul: et overblik over årets væsentligste datoer, tiltag og leverancer til universitetets institutter.

Validering

16. januar - 1. marts

Validering er en blåstempling af at bibliografiske data i Pure er korrekte. Validering forholder sig ikke til angivelsen af videnskabelighed i Pure (kategori og peer review) da dette ansvar påhviler forskeren. AU Library validerer for fakulteterne ARTS, Aarhus BSS og ST, mens fakultet HE validerer lokalt på hhv. institutter og afdelinger (Institut for Klinisk Medicin). Der valideres løbende i takt med at publikationer indberettes/registreres, men størstedelen af valideringer sker i dette tidsrum.

Februar-kommunikation:

Medio februar kommunikerer biblioteksledelsen, AU Library, status for indberetningen i Pure til universitetets institutter. Februar-kommunikationen tager form af 1) en publikationsliste fra Pure samt 2) et følgebrev. Kommunikationen har fokus på:

  • Valideringsdeadline d. 1. marts.
  • At alle publikationer er indberettet/registreret.
  • At videnskabelighed (kategori og peer review) er korrekt angivet.
  • AU i Tal og høst til BFI.

Institutledelsen har i forlængelse af Februar-kommunikationen et kort vindue (typisk én uge) inden valideringsdeadline d. 1. marts til at påpege fejl og mangler. Dette vindue er institutledelsens mulighed for at godkende registreringen af produktionen for det foregående år iht. AU nøgletal og BFI.

AU Library kommer med en række anbefalinger, men det er op til den enkelte institutledelse at beslutte hvordan og hvorvidt der internt følges op på denne kommunikation.

Deadline: Validering:
D. 1. marts er der deadline for validering af det foregående års publikationer. Denne deadline kommunikeres rettidigt ud via Pure nyhedsbrev, direkte kommunikation til universitetets validatorer samt Pure web.

AU Library og fakultet HE garanterer at publikationer indberettet/registreret til og med 15. januar (registreringsdeadline) er valideret d. 1. marts.

Indberetning

1. oktober - 15. januar

Indberetning/registrering sker på Aarhus universitet decentralt. Universitetets forskere har således ansvaret for at indberette/registrere publikationer i Pure. Der indberettes/registreres løbende i Pure, men i denne periode indberettes/registreres størstedelen af indberetningsårets publikationer.

November-kommunikation:
Primo november kommunikerer biblioteksledelsen, AU Library, status for indberetningen i Pure til universitetets institutter. November-kommunikationen tager form af 1) en publikationsliste fra Pure, 2) et udtræk fra test-høst til OA Barometeret samt 3) et følgebrev. Kommunikationen har fokus på:

  • Deadline for registrering d. 15. januar.
  • At alle publikationer skal indberettes/registreres.
  • At der følges op på publikationer med anden status end udgivet.
  • Status for Open Access & høst til OA Barometeret.

AU Library kommer med en række anbefalinger, men det er op til den enkelte institutledelse at beslutte hvordan og hvorvidt der internt følges op på denne kommunikation.

BFI & OA-møder:
6-7 december afholder Pure systemforvalter og OA-koordinator, AU Library, en række informationsmøder med særligt fokus på sammenhængen mellem Pure og hhv. BFI og OA Barometer. Møderne er åbne og henvender sig til alle interesserede.

Du kan læse mere om BFI og OA informationsmøderne her.

Health netværksmøde:
AU Library, Health Sciences afholder årligt et netværksmøde, der tager udgangspunkt i relevante emner for registrering og validering af publikationer på Health samt konkrete spørgsmål fra deltagerne. Mødet afholdes i år medio december og er henvendt til redaktører og validatorer, men alle interesserede er velkomne.  


OA Barometer høst:
Primo januar høster Styrelsen for Forskning og Uddannelse universitetets publikationer til OA Barometeret. Der er indbygget et års forsinkelse i høsten for at tilgodese lange embargoperioder. Der høstes derfor på det indberetningsår der ligger to år tilbage. I 2018 høstes der således på indberetningsår 2016

Deadline: Registrering:
D. 15 januar er der deadline for registrering af det foregående års publikationer. Det er forskernes ansvar, at denne deadline overholdes. Denne deadline kommunikeres rettidigt ud via fakulteternes nyhedsbreve, Pure nyhedsbrev, AU Library nyhedsbrev, samt Pure web.

Forud for registreringsdeadline afsøger AU Library Scopus og Web of Science for evt. manglende registreringer.

Kvalitetssikring

2. marts - 14. juni

I perioden efter validering sker der i den tværgående driftsgruppe SP/Pure, AU Library, en central kvalitetssikring af data op til den endelige BFI-høst d. 15 juni.

Kvalitetssikringen fokuserer på hvorvidt en række BFI-kritiske regler er overholdt ved registrerede publikationer, samt opfølgning på ikke validerede publikationer.

AU Nøgletal:
D. 2 marts trækker Pure systemforvalter, AU Library, tal for videnskabelig produktion til AU nøgletal. Tallene trækkes pba. validerede publikationer og leveres til AU ØK.

Nøgletallene benyttes til universitetets årsberetning samt publikationen ’AU i Tal’.

BFI høst:
Natten til d. 15 juni stopper høsten for det foregående indberetningsår og høsten for indberetningsåret betragtes som endelig. Der høstes på det indberetningsår der ligger et år tilbage. I 2018 høstes der således på indberetningsår 2017.

Aarhus Universitet udstiller kun validerede publikationer til BFI-høsten.