Kort om BFI

25% af de nye basisforskningsmidler fordeles til de danske universiteter efter den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). BFI opgøres på baggrund af hvad der registreres i Pure. Det er derfor vigtigt, at alle forskningspublikationer indberettes i Pure.

Den årlige deadline

Deadline for inddatering af publikationer til Pure er hvert år 15. januar - på denne dato skal alle publikationer fra forrige år være registreret i Pure, således at publikationerne kan valideres inden d. 1. marts. Disse deadlines hænger sammen med, at der trækkes tal til AU i Tal og universitetets årsberetning d. 1 marts.

Der høstes til BFI d. 15 juni. I den mellemliggende periode (fra 1. marts til 15. juni) kvalitetssikres de validerede publikationer af AU Pure.

Læs mere vigtige datoer på siden Pure årshjul.

Pointsystem

Pointgivende kategorier

Registreringer under disse kategorier kan være pointgivende i BFI.

Forskning og rådgivning:

 • Bidrag til tidsskrift
  • Tidsskriftsartikel
  • Konferenceartikel
  • Letter
  • Review (oversigtsartikel)
 • Bog/antologi/afhandling/rapport
  • Bog
  • Rapport
  • Doktordisputats
 • Bidrag til bog/antologi/afhandling/rapport/proceedings
  • Bidrag til bog/antologi
  • Konferencebidrag i proceedings
  • Bidrag til rapport
 • Patenter

For alle kategorierne undtagen 'Patenter', gælder der desuden det krav at den registrerede publikation skal være peer reviewed for at kunne udløse point.

Link til Retningslinjer for forskningsregistrering til Den Bibliometriske Forskningsindikator

Indførelse af Niveau 3 (2018)

Niveau 3 er et nyt niveau (gældende fra udgivelsesår 2018), som udløser flere point end niveau 2. Faggrupperne kan vælge at nominere enkelte excellente serier til det højeste niveau 3, som dermed udløser flest point at publicere i. I modsætning til niveau 2, som gælder for de følgende to år, vil niveau 3 gælde for de følgende fire år.
Faggrupperne har mulighed for at indstille niveauinddeling på niveau 1, 2 og 3 for første gang i efteråret 2017.

Læs mere om indførelsen af niveau 3 her:

Niveauinddeling

I BFI niveauinddeles serier i tre niveauer og forlag i to niveauer. Jo højere niveau en kanal har, desto flere BFI-point udløser en publikation publiceret i kanalen. Niveaudelingen belønner forskere for at publicere i de mest prestigefyldte kanaler inden for deres fagområde.

Forlag kan niveauinddeles på niveau 1 (normalt niveau) og niveau 2 (højt niveau).

Serier kan niveauinddeles på niveau 1 (normalt niveau), niveau 2 (højt niveau) og et valgfrit niveau 3 (excellent). Hver kanal har tilknyttet en opgørelse over det gennemsnitlige antal forskningspublikationer på et år, i BFI-sammenhæng kaldet Verdensproduktion. Antallet af serier, der kan være på niveau 1, 2 og eventuelt 3, er fastsat ud fra procentandelen af verdensproduktionen per faggruppe. Procentsatserne kan ses her:

Andel af verdensproduktionNiveau 1Niveau 2Niveau 3
2 niveauer77,5%22,5%-
3 niveauer80%17,5%2,5%

Niveauinddelingen af både serier og forlag foregår hvert andet år for så vidt angår niveau 1 og 2. Niveau 3 er mere stabilt end niveau 1 og niveau 2, og kan derfor kun ændres hvert fjerde år. Faggrupperne indstiller seriekanalernes niveau til Fagligt Udvalg, som godkender den endelige niveauinddeling.

Point på type og niveau

Publikationer, der lever op til BFI’s krav til forskningspublikationer, udløser point. Her kan du se, hvilke point der gives til de forskellige publikationsformer, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator.

Pointtildelingen til de publikationer, som måles i den bibliometriske forskningsindikator er således:

Publikationstype Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Monografier på forlag 58-
Monografier i bogserier 588
Antologibidrag på forlag 0,52-
Artikler i tidsskrifter, bogserier og konferencebidrag 135

Doktorafhandlinger og patenter er ikke niveauinddelte og tildeles således følgende point:

Doktorafhandlinger5
Patenter1

Link til BFI autoritetslister over tidsskrifter og forlag

Økonomisk betydning og fordeling af midler

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) blev igangsat i 2009, og er baseret på en politiske aftale om fordeling af nye basisforskningsmidler til universiteterne. I 2012, hvor den bibliometriske forskningsindikator er fuldt indfaset i modellen, fordeler den 25% af de nye basismidler.

Hvor meget er et point værd?

AU Library kan af en række årsager ikke sige hvor mange midler et BFI-point, og dermed en given publikation, udløser.

Først og fremmest er selve point-værdien en funktion af summen af nye basisforskningsmidler på finansloven i optjeningsåret og det samlede antal point optjent på universiteterne i optjeningsåret. Puljen af nye basisforskningsmidler er derudover fordelt på fire delpuljer - én for hvert hovedområde.

Det betyder, at point-værdien ikke alene varierer fra år til år, men også på tværs af de fire hovedområder hvert optjeningsår.

Dertil kommer det, at tildelingen af point fraktioneres ved samarbejde mellem forskere fra forskellige universiteter og at samarbejdspublikationer belønnes ved en mindre stigning i point-værdi.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte BFI-sekretariatet under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvordan fordeles midlerne?

Midlerne fordeles på universitetsniveau og Uddannelses- og forskningsministeriet anbefaler, at midlerne ikke fordeles længere ud i den enkelte organisation (f.eks. institutter og/eller enkeltpersoner) på baggrund af BFI-modellen.

Læs mere

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om baggrunden og formålet med BFI.

Direkte links til: