Open Access publikationer

AU opfordrer til, at fagfællebedømte forskningspublikationer, som er publiceret Open Access, i så vidt muligt omfang arkiveres i Pure. Læs mere om AU's Open Access politik.

Der er to måder at registrere dine Open Access publikationer i Pure:

  1. Gylden Open Access. Publikationen er udgivet i et tidsskrift. Arkivering sker som registrering af et link til publikationen i et fagligt arkiv eller tidsskrift.
  2. Grøn Open Access. Du parallelpublicerer/selvarkiverer via Pure ved at uploader en fuldtekst version direkte i Pure.

Arkiveringsformen bestemmes af, hvilken tilladelse til parallelpublicering (selvarkivering) du har fra forlaget. Hvad du helt præcist har lov til, afhænger af forlagets/tidsskriftets generelle politik på området og den aftale, der er indgået for den enkelte artikel (’copyright transfer agreement’).

Open Access symbol i orange

Gylden Open Access - Registrering i Pure

Gylden Open Access er når forlagets udgivne version (eller det accepterede manuskript) af publikationen frit kan tilgås via tidsskriftets hjemmeside eller tilsvarende fagligt online arkiv.

I Pure registrerer du linket til publikationen med angivelse af adgangsforhold og eventuelt embargoperiode.


DOI

Er publikationen importeret fra Scopus, PubMed eller anden online kilde, bliver publikationens DOI næsten altid tilføjet automatisk.

Ved at klikke på “Rediger” ud for et eksisterende DOI, får du adgang til at redigere de øvrige oplysninger vedrørende adgang til publikationen.


Tilføj DOI

Klik på ”Tilføj elektronisk version (fil, DOI eller link) og vælg DOI.

Skriv DOI i feltet. Kontroller, at DOI’en starter med ”10.”. Slet foranstående ”https://” og lignende, hvis de optræder som en del af linket.

Dokumentversion

Vælg fra rullemenuen under “Dokument version”, hvilken version af publikation, der linkes til.

Generelt, betragtes en publikation for at være Open Access, når der er fri uhindret adgang til “Forlagets udgivne version” eller “Accepteret manuskript”.

Adgang til elektronisk version

Vælg ”Åben” i rullemenuen under “Offentlig adgang til fil”. ”Åben” fortæller, at alle har uhindret adgang til publikationen, så snart den er publiceret i tidsskriftet.

Er publikationen underlagt en embargo, vælger du "Under embargo" og angiver datoer for embargoperioden. Du kan nøjes med at angive embargoperiodens slutdato.

Licens

Hvis det er relevant, angiver du den licenstype publikationen er udgivet under. Det er ikke obligatorisk at angive en licenstype. Publikationen kan stadig registreres som Open Access uden at have en bestemt licenstype. Læs mere om Creative Commons Licenser.

Afslut ved at klikke ”Opret” (eller ”Opdater”).

  • Felter udfyldt med oplysninger om DOI

Visning af Open Access status

Er publikationen registreret som værende frit tilgængelig for alle, bliver Open Access symbolet (den åbne hængelås) synligt sammen med de øvrige oplysninger om publikationen.

På den offentlige AU-side vises Open Accesssymbolet ved siden af publikationens DOI.

Er publikationen ikke frit tilgængeligt for alle (det er den ikke, hvis publikationer stadig er under embargo) må Open Access symbolet ikke optræde.

Tjek din registrering, hvis der ikke er overensstemmelse mellem publikationens tilgængelighed og visning af Open Access symbolet.

Grøn Open Access - Registrering i Pure (Selvarkivering / Parallelpublicering)

Med forlagets tilladelse kan du parallelpublicere en postprint version af publikationen som en fil. Post-print versionen er også kendt som det "accepterede manuskript" og er din/forskerens egen version, der er antaget af forlaget og parat til udgivelse. Det vil sige Word-format versionen efter peer-review inklusive rettelser og tilføjelser. Tidligere versioner såsom indsendte manuskript ( pre-print) anses ikke for at være Open Access.

Filen uploades direkte i Pure. Herfra bliver den tilgængelig for alle via AU’s hjemmeside. Hvis publikationen er under embargo, bliver filen først tilgængelig når embargoperioden udløber.

Før du uploader filen, skal du tilføje et cover sheet. Det gør det nemmere for andre at identificere dokumentet og citere publikationen korrekt. Læs hvordan du laver et cover sheet.

Det er sjældent tilladt, at uploade forlagets egen version (den endelige PDF-version). Vær derfor sikker på, at du har forlagets særskilte tilladelse til at parallelpublicere/selvarkivere før du uploader forlagets endelige version til Pure.


Publikationens DOI

Ved import fra de fleste online kilder (fx fra Scopus eller PubMed) bliver publikationens DOI automatisk tilføjet står anført under Elektronisk værdi af dette værk.

Når der står et DOI, skal du kontrollere at der registreret oplysninger om version og adgangsforhold. Tilføj disse oplysninger, hvis de mangler.

Du kan selv tilføje et DOI ved at klikke på "Tilføj elektronisk version (fil, DO eller link)" og vælge "Tilføj DOI".

Se mere om registrering af DOI overfor under "Golden Open Access - registrering i Pure".

  • Pure skærmbillede, DOI oplysninger
  • Pure skærmbillede af knap Tilføj elektronisk version

Upload filen

Før du uploader filen, skal du tilføje et cover sheet. Læs om hvordan du tilføjer et cover sheet.

Klik på "Tilføj elektronisk version (fil, DOI eller link) og vælg dernæst "Upload en elektronisk version".

Fil

Her uploader du selve filen. Træk direkte over i de stiplede vindue eller brug "gennemse" til at finde frem til filen på din computer.

Fil titel

Filnavnet bliver automatisk overført som Filtitel. Har du brugt bindestreger, understreg, forkortelser, dato mv.bliver disse ført med over og kan gøre det være svært at læse filens titel.

Ønsker du en mere læsevenlig filtitel, kan du redigere Filtitlen i feltet, eller ændre filnavnet i kilden (der du henter filen fra) inden du uploader filen til Pure.

Dokumentets version

Vælg fra rullemenuen den version af publikationen, du har uploaded.

Adgang til elektronisk version

Angiv om der er offentlig adgang, det vil sige adgang for alle, til den uploadede fil. Hvis versionen er omfattet af en embargoperiode angiver du datoer for perioden. Det er tilstrækkeligt, at angive en slutdato.

Licens

Vælg en licenstype såfremt denne er kendt. Vær opmærksom på om forlaget/tidsskriftet har et licenskrav.

Afslut og gem ved at klikke "Opret" (eller "Opdater").


Visning af Open Access status

Er publikationen registreret korrekt som værende frit tilgængelig for alle, bliver Open Access symbolet (den åbne hængelås) synlig sammen med de øvrige oplysninger om publikationen.

På den offentlige AU-side vises Open Accesssymbolet ved siden af filtitlen.

  • Pure skærmbillede, open access symbol ved accepteret manuskript
  • visning af Open Access på publikation på AU-hjemmeside

Hvis publikationen er under embargo, eller ikke frit tilgængelig for alle på anden vis, må Open Access symbolet ikke optræde.

Så længe publikationen er under embargo, vises et informationsfelt med embargooplysningerne i Pure. På den offentlige AU-side er filen og Open Access symbolet begge skjult til embargoperioden udløber. Hvis der er registreret et DOI, vil dette vises, men uden Open Access symbolet.

Tjek din registrering, hvis der ikke er overensstemmelse mellem publikationens tilgængelighed og visning af Open Access symbolet.