Coversheet til Open Access registrering

Coversheet til Open Access registrering

Ved selvarkivering/parallelpublicering af en publikation (grøn Open Access) er det ofte det accepterede manuskript, også kaldet ’post-print’ eller ’accepted manuscript’ der må gøres tilgængelig. Det accepterede manuskript er forskerens egen version, der er antaget og parat til udgivelse, altså efter peer-review og forfatterens indføjelse af rettelser og tilføjelser. Det er altså indholdsmæssigt lig den færdige publikation, men vil ofte afvige fra denne i typografi og layout.

Det er også ofte tilladt at gøre det indsendte manuskript, også kaldet ’original manuscript’ eller ’submitted version’, tilgængelig. Dette er versionen inden peer review-processen, der for forskerne er det vigtigste input til rettelser og tilføjelser.

Det kan også være tilladt at gøre forlagets udgivne version af artiklen tilgængelig. Denne bliver ofte kaldt for ’Publisher’s PDF’ eller ’Version of Record’.

For at sikre korrekt citering af den endelige version og for at angive rettigheder i forbindelse med tilgængeliggørelsen af artikel-versionen har AU Library udarbejdet coversheet skabeloner til brug af Aarhus Universitets forskere og PURE validatorer.

Skabelonerne er tilgængelige i Word-format for at sikre fleksibilitet.

Sådan bruger du skabelonerne:

  • Slet den kursiverede tekst der står i klamme […] i feltet ’How to cite this publication’. Skriv i stedet henvisningen til forlagets egen version.

AU Library anbefaler at bruge APA standarden for referencen. Hvis tidsskriftet kræver andet format benyttes dette i sted

Download referencen fra PURE

Du kan downloade referencen fra PURE på følgende måde:

  • Åbn din publikation i PURE
  • Klik på ’Vis inddatering’ i publikationseditorens venstre side:
  • Klik på ’Formater’ i toppen af publikationseditoren:
  • Scroll ned til ’APA format’ og klik på ’Download’.
  •  Åbn den downloaded fil og copy-paste referencen til cover sheetet. Vær opmærksom på, at evt. formatering der er en del af standard formatet forsvinder i download-processen.
  • Slet den kursiverede tekst der står i klamme […] i felterne under ’Publication metadata. Skriv i stedet de relevante oplysninger i felterne. Teksten i feltet ’Document version’ må ikke ændres. Er artiklen ikke udgivet under en Creative Commons licens slettes feltet ’Document license’.
  • Er der et særligt krav fra tidsskriftet/forlaget om en konkret formulering der skal indgå, er det muligt at indsætte det efter metadata oplysningerne.
  • Gem den udfyldte skabelon som PDF.
  • Kombiner coversheetet med post-print versionen som en samlet PDF-fil.