Indberetning i Pure

Som forfatter har du ansvaret for at de publikationer, som AU kræver indberettet, bliver registreret i Pure. Alt efter din organisation registrerer du selv dine publikationer i Pure, eller der kan være personer, som hjælper med registreringen.

Deadline for indberetning af publikationer i Pure er hvert år 15. januar.

Alle publikationer, som er udgivet året før, skal inden denne dato være indberettet i Pure. Det vil sige, at publikationer f.eks. udgivet i 2019 skal være færdigregistreret senest 15. januar 2020.

Indberetning af publikationer i Pure sker efter et 3-trins workflow.

1. Indberetning i gang

Når du opretter en publikation i Pure får den automatisk dette workflow-trin. Lad publikationen stå på dette trin så længe inddateringen er ikke færdiggjort, og så længe publikationen ikke er udgivet i sin endelige version.

Er din publikation udgivet som e-pub (før print), skal du vælge denne udgivelsesstatus "e-pub" og lade workflowtrinnet stå til "Indberetning i gang".

2. Til validering

En publikation skal være endeligt udgivet før du sender den til validering. Undlad venligst at bruge "Udgivet" om publikationer, der er udgivet som e-publikation før print.

Vælg workflow-trin ”Til validering” når du har færdiggjort inddatering af en publikation. Systemteknisk skal du sætte udgivelsesstatus til "Udgivet" før du kan vælge ”Til validering”.

Husk at klikke "Gem" bagefter. Din publikation går nu videre i processen og bliver valideret af AU Pure teamet.

3. Valideret

Publikationen er blevet valideret af AU Pure teamet og indberetningsprocessen er slut.

Genvalidering

Hvis du retter i en publikation, som AU Pure allerede har valideret, sendes den automatisk til genvalidering. Det betyder, at AU Pure genbesøger publikationen og sørger for, at den stadig overholder alle kvalitetsreglerne.

Læs mere om Genvalidering.

AU Pure bruger workflowet til at styre valideringsarbejdet i Pure. Workflowet anvendes på alle typer publikationer, men ikke på andre indholdstyper end publikationer. Aktiviteter og projekter mv. som du opretter i Pure bliver således ikke valideret af AU Pure teamet.

Når du har oprettet og færdigregistreret en publikation i Pure, kan du sende den direkte til validering. Der er ikke nogen godkendelsesproces før AU Pure teamet validerer publikationen.