Open Access politik på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet støtter ideen i den nationale Open Access strategi og ønsker at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til forskningspublikationer frembragt som led i forskningen på AU. Universitetets forskere anbefales at sikre offentligheden uhindret digital adgang til fagfællebedømte forskningsartikler.

Forskningsfriheden og et ufravigeligt krav om kvalitetssikring gælder stadig. AU’s politik om OA eller de ambitiøse mål i den nationale strategi er derfor ingen indskrænkning af den enkelte forskers frie valg af publiceringskanal.

Det betyder følgende for universitetets forskere:

"At fagfællebedømte forskningsartikler og så vidt muligt andre forskningspublikationer arkiveres i PURE som en fuldtekstversion og/eller et link gerne suppleret med arkivering i et andet fagligt arkiv på nettet, med angivelse af, om der er tale om en Open Access version af publikationen, og eventuel embargoperiode".  

I boksene ved siden af kan du læse mere om, hvordan AU Library på dit fakultet hjælper med at gøre publikationer OA tilgængelige.  

Læs mere