Organisering

Læs om styregruppen, masterplansgruppen og campusgruppen, der arbejder med implementeringen af planerne for AU’s fysiske udvikling.


Masterplansgruppe

Masterplansgruppen består af fakulteternes tekniske chefer, projektdirektøren i FEAS, projektlederen for Campus 2.0 på BSS, to personer fra AU Økonomi og Bygninger samt to personer fra Universitetsledelsens Stab. En programleder er bindeled mellem styregruppen og masterplansgruppen.

Masterplansgruppens hovedopgave er at:

  • koordinere Aarhus Universitets arealanvendelse
  • igangsætte og/eller godkende oprettelse af spor og projekter samt godkende kommissorier
  • følge op på arbejdet i spor og projekter
  • skriftlig rapportering af fremdrift i spor og projekter til styregruppen
  • forberede beslutningsforslag for styregruppen.

Masterplansgruppen mødes hver anden uge.

Medlemmer af masterplansgruppen

Charlotte Lyngholm Bom

Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0

Erik Pagaard Nielsen

Projektdirektør, FEAS

Email: epn@feas.dk 
Direkte tlf.: 8715 3374
Mobil tlf.: 2443 6006  

Campusgruppen

Campusgruppen består af to personer fra Universitetsledelsens Stab og fire personer fra AU Økonomi og Bygninger. Gruppen refererer til programlederen, der fungerer som bindeled mellem Campus-gruppen og masterplansgruppen.

Campus-gruppen understøtter masterplansgruppen med diverse opgaver.

Medlemmer af campusgruppen  

Charlotte Lyngholm Bom

Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0

Styregruppe

Aarhus Universitets ledelse samt direktøren for FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S) udgør styregruppen for Campus 2.0.

Styregruppen træffer de strategiske og ledelsesmæssige beslutninger vedr. udvikling af Aarhus Universitets campus. Styregruppen sikrer den overordnede prioritering og økonomistyring. Styregruppen mødes hver tredje måned.   

Medlemmer af styregruppen

Charlotte Lyngholm Bom

Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0