Indlæg

Digitalisering kommer til at kræve noget af os alle

Aarhus Universitet har fået en ny digitaliseringsstrategi, men resultaterne kommer ikke af sig selv. Vi har alle en rolle at spille i arbejdet med at understøtte universitetets faglige frontposition med digitale løsninger.

Den nye digitaliseringsstrategi, som sætter ambitiøse mål for universitetets arbejde med digitalisering inden for administration, uddannelse og forskning, blev i går vedtaget i universitetsledelsen. Strategien er resultatet af mere end et års forudgående arbejde, hvor styregruppen med støtte fra AU IT og under inddragelse af videnskabelige og administrative medarbejdere samt studerende har kortlagt organisationens behov for og ønsker til digitalisering. Læs mere

Strategien udgør den overordnede ramme, og fakulteterne og administrationen tager nu hul på den store opgave med at omsætte de gode intentioner til håndfaste resultater. Det er nemlig ikke kun it-afdelingerne, der skal trække i arbejdstøjet.

Det er helt afgørende, at forskere, undervisere, administrative medarbejdere og studerende medvirker til at definere de digitale løsninger, når vi i løbet af det næste halve år skal udarbejde et såkaldt road map over de konkrete aktiviteter. Og at vi fastholder den brugerinddragelse, når løsningerne efterfølgende skal udvikles og implementeres.

Teknologien må ikke være den begrænsende faktor

Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et helt nødvendigt redskab til at understøtte de opgaver, universitetet løser for samfundet. Teknologien må ikke blive den begrænsende faktor i effektiviseringen af de administrative arbejdsgange og udviklingen af de faglige aktiviteter. En af de underliggende præmisser for digitaliseringsstrategien er dermed, at universitetet skal have den fornødne teknologiske kapacitet til at bevare sin faglige frontposition.

Administrationen kan levere en bedre og billigere service ved at digitalisere en række arbejdsgange. Forskningen kan nå nye højder med eksempelvis high-performance computerfaciliteter. Og læring kan understøttes af forskellige digitale værktøjer, der tillader større fleksibilitet og åbner op for nye undervisningsformer, fx i form af flipped classrooms, e-learning og streaming.

Derudover er det digitale studie- og arbejdsmiljø i stigende grad et konkurrenceparameter i kampen om de skarpeste hjerner. Universitetet vil blive mødt med stadigt større forventninger til de digitale løsninger, og de forventninger skal vi kunne honorere. De talentfulde og ambitiøse forskere og studerende, som er interesserede i at komme inden for dørene hos os, skal kunne have tillid til, at vi har den fornødne digitale infrastruktur til at sikre dem en velfungerende hverdag. Det frigør deres tid og tanker til faglig fordybelse og kreativitet.

Digitalisering er ikke gratis

Der er mange gevinster at hente for universitetet ved at arbejde målrettet og strategisk med digitalisering. Men det kommer også til at kræve investering – både økonomisk og organisatorisk.

På både forsknings- og uddannelsesområdet er det helt afgørende, at arbejdet med at definere og udvikle konkrete tiltag foregår så tæt på de faglige aktiviteter som muligt. Arbejdet skal bygge på erfaringer og visioner hos de forskere og undervisere, som skal drage nytte af de digitale løsninger i deres hverdag. Mens der på forskningsområdet er store variationer i behovet for it på tværs af universitetet, er der på uddannelsesområdet en række gennemgående tendenser. Set fra en administrativ vinkel giver det gode muligheder for at finde fælles fodslag om tiltag, som kan åbne op for nye undervisningsmetoder, der kan anvendes på tværs af fagligheder og komme den samlede studenterskare til gavn.

Som administration bliver det vores opgave at sørge for, at udviklingen og implementeringen af de tekniske løsninger foregår i tæt samspil med fagmiljøerne. Vi skal være helt sikre på, at der er overensstemmelse mellem de løsninger, vi leverer, og den service, som forskere, undervisere og studerende har brug for. Derudover arbejder vi internt i administrationen på at forbedre og forenkle vores arbejdsgange gennem digitalisering.

De nødvendige ressourcer til investering i administrativ it bliver fundet gennem gradvis omprioritering inden for den økonomiske ramme til administration. Finansieringen af tiltagene inden for uddannelses- og forsknings-it er under afklaring. Men den største investering, universitetet kommer til at foretage i digitalisering, er og bliver det engagement, som arbejdet kommer til at kræve på tværs af hele organisationen.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.