Indlæg

Universitetsdirektørens julehilsen: Farvel til corona-året 2020

Lad mig starte med det vigtigste, nemlig at ønske alle medarbejdere i administrationen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Da vi for snart et år siden gik ind i 2020, var der ingen af os, der havde forudset, hvilket år, der ventede. Forhåbentlig kan vi se frem til mere normale tilstande i løbet af 2021.

Når vi ser tilbage på 2020, har det uden sammenligning været et helt ekstraordinært år. Det samme kan man sige om den indsats, I har ydet gennem de sidste mange måneder. I har lagt enorme kræfter i at understøtte, at universitetet har kunnet fortsætte sit virke under nogle til tider urimelige betingelser, hvor svingende smittetal har tvunget os alle til at opfinde nye løsninger på rekordtid.

Aarhus Universitet er kommet flot igennem 2020, og det er ikke mindst jeres fortjeneste. I har bidraget til, at forskningsaktiviteter har levet videre, at både undervisning, studiestart og eksamen er blevet gennemført på bedst mulig vis - og at samarbejds- og udviklingsaktiviteter også i et vist omfang er opretholdt.

Da vi i foråret skulle omlægge universitetet til den nye virkelighed, blev det gjort med imponerende effektivitet og professionalisme – både i administrationen og i de faglige miljøer. Og nu, hvor vi står midt i en nedlukning igen, viser I endnu engang, at I er parate til at omstille jer og stå sammen om at finde en vej frem.

Det ændrer dog ikke ved, at pandemien presser os på en måde, de færreste mennesker kan holde til i længden. Jeg tror, de fleste mærker, at forårets adrenalin er forduftet, og en vis corona-træthed tager over. Men, som Søren Brostrøm sagde på pressemødet den 7. december, så er COVID-19 desværre ikke træt af os.

Det betyder, at vi nu runder 2020 af uden at kunne mødes med hinanden og sige god jul. Og det betyder, at vi går ind i 2021 med en vis usikkerhed om smittetal og dermed, hvad vi kan forvente i forhold til en genåbning i januar.

Jeg havde selvfølgelig håbet, at vi kunne gå et nyt år i møde på et mere stabilt grundlag i forhold til smittetryk. For selvom corona-situationen har vist os, at vi kan være effektive på distancen, så er og bliver AU et campus-universitet, hvor aktiviteter både i fagmiljøerne og i administrationen er centreret omkring vores fysiske lokaliteter.

Jeg vil gerne endnu en gang sende jer en stor tak for indsatsen i håndteringen af COVID-19-situationen.

Fin økonomi i 2021, men udfordringer forude

For 2021 har vi budgetteret med et underskud på 48 mio. i budgettet, som vi tærer på egenkapitalen. Men som vi i ledelsen meldte ud forleden, så skal vi allerede nu forberede os på at håndtere strukturelle udfordringer fra 2022 og frem.

2020 var andet end corona

Det er vigtigt at fremhæve, at 2020 har budt på meget andet end corona – heldigvis!

Jeg vil desuden gerne lave tre nedslag i noget af det arbejde, vi har lavet i 2020 - og som hele administrationen fortsat kommer til at bidrage til i de kommende år.

I starten af året fik AU en ny strategi, som gælder frem mod 2025. I udmøntningen af strategien kommer vi i administrationen til at spille en central rolle med at understøtte områder som internationaliseringen af AU, karriereudvikling og rekruttering af nye dygtige medarbejdere og studerende.

Samtidig er vi i gang med en stor og ressourcekrævende opgave med at transformere AU’s digitale løsninger, så de både er tidsvarende, effektive og lever op til IT-sikkerhed. Det har fyldt meget i 2020, og det fortsætter. Jeg er klar over, at skift af IT-systemer kan opleves som en ekstra opgave for den enkelte medarbejder, men de digitale forandringer er ganske enkelt en nødvendighed.

Endelig har klima og bæredygtighed præget AU’s interne dagsorden i 2020, hvor vi har vedtaget en klimastrategi og sat gang i en række indsatser i de nye klimahandleplaner. Fokus på bæredygtighed og klima kræver tanke og handling – nu og i fremtiden, og vi kommer til at arbejde målrettet på at indfri vores ambitiøse mål om en CO2-reduktion på 35% inden 2025.

Det seneste klimaregnskab viser, at vi er godt på vej, og vi kan helt sikkert se frem til, at corona-nedlukningen skubber udviklingen yderligere i den rigtige retning. Færre flyrejser og daglige bilture har stor betydning for AU’s samlede CO2-forbrug. Opgaven bliver nu at se på, hvordan vi også fremadrettet – i tiden efter corona – kan holde fast i nogle af de gode og grønne vaner.

Jeg vil slutte med en opfordring til jer alle om, at skrue helt ned for tempoet i julen. Det har på mange måder været et krævende år – og jeg tror derfor, at vi alle sammen vil nyde ekstra godt af juleferien.

Endnu en gang: Tak for indsatsen i 2020.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Arnold Boon

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.