Cases og initiativer fra Aarhus BSS

Forebyggelse af kønsbias i rekruttering

Foto: Jesper Rais

På Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS har man institutionaliseret en proces, der skal sikre mod kønsbias, når der tages beslutninger om ansættelser. For det første skal alle stillinger slås bredt op for at kunne få en stor pulje af kvalificerede ansøgere. For det andet skal kønssammensætningen af alle bedømmelsesudvalg være balanceret. Eftersom disse udvalg har et ulige antal deltagere, skal udvalgets formand være fra det underrepræsenterede køn.

Derudover er der nedsat et permanent råd, der består af videnskabelige medarbejdere, som skal være involveret i alle faser af rekrutteringsprocessen. Rådet består af tre mænd og tre kvinder, med en kvindelig formand.

Denne proces er blevet udviklet for at minimere kønsbias i rekrutteringen af videnskabeligt personale. Hovedformålet er at sikre, at mænd og kvinder bliver behandlet ens – og at de har de samme muligheder for forfremmelse. Både ledergruppen på Institut for Virksomhedsledelse og Institutrådet deltager i indsatsen.

Generelt har Aarhus BSS et flertal af eksterne medlemmer i alle bedømmelsesudvalg i forbindelse med videnskabelige stillinger. Den største udfordring for instituttet er at tiltrække nok eksterne kvindelige ansøgere med de nødvendige faglige kvalifikationer.

Jacob Kjær Eskildsen

Institutleder Institut for Virksomhedsledelse