Cases og initiativer fra Arts

Ubevidst kønsbias i undervisning – lad os tage fat på diskussionen!

Foto: Lars Kruse, AU Foto

I en klumme i medarbejdernes nyhedsbrev i 2017 indledte ledelsen på Institut for Kommunikation og Kultur en diskussion om kønsbias på baggrund af kommentarer fra især yngre, kvindelige undervisere om deres erfaringer med dette.

Disse undervisere havde oplevet, at deres faglige kompetencer og autoritet blev undergravet i undervisningen af både mandlige og kvindelige studerende, og dermed blev det en stor udfordring for dem at skabe konstruktive læringsmiljøer.

Ledelsens klumme afstedkom en del feedback, der bekræftede problemet, hvilket fik ledelsen til at gøre kønsbias til et obligatorisk emne i dette års MUS-samtaler for alle undervisere. Problemet blev yderligere tydeliggjort i disse samtaler, blandt andet som en hyppig forklaring på, hvorfor nogle medarbejdere ikke ønsker at forfølge en akademisk karriere. Bestræbelserne på at udbrede diskussionen fortsættes i forskellige sammenhænge og har bredt sig til også at handle om studiemiljøet og muligheden for anonymisering af udvalgte eksaminer.

Hovedformålet med initiativet er at diskutere kønsbias i alle hjørner af instituttet – og at udvikle løsninger, der på længere sigt kan: sikre bedre kønsbalance blandt instituttets medarbejdere, forbedre arbejds- og studiemiljøer og gøre ubevidst kønsdiskrimination synlig gennem dialog mellem undervisere og studerende.

Indsatsen inkluderer både afdelingsledere, institutledelsen, videnskabeligt personale og studerende.

Lars Kiel Bertelsen

Studieleder Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie

Bedre kønsbalance i international rekruttering

Foto: Søren Kjeldgaard, AU Foto

Institut for Kultur og Samfund arbejder på at forbedre kønsbalancen, når der skal rekrutteres internationale medarbejdere. Instituttets mål er at rekruttere de bedste kandidater til ledige stillinger på alle niveauer, og at rekrutteringen skal være baseret på en grundlæggende idé om at kvindelige og mandlige stemmer er lige uundværlige, når frontforskning er med til at definere og tackle samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer.

Det endelige mål med at sikre en bedre kønsbalance handler altså ikke kun om lighed – det handler også om kvaliteten af den forskning, man bedriver på instituttet, og den undervisning, man tilbyder de studerende.

Instituttet arbejder i overensstemmelse med ”AU’s handleplan for flere kvinder i forskning”, der har rekruttering som et af sine fokusområder. Forbedring af kønsbalancen er dog ikke et enkeltstående projekt, men en langsigtet strategi, der indeholder adskillige aktionspunkter før, under og efter rekrutteringsprocessen.

Nuværende og kommende initiativer fokuserer blandt andet på at bruge taskforce-initiativer i afdelinger med særlige kønsbalance-udfordringer og at fremme et attraktivt, inkluderende og fleksibelt arbejdsmiljø på instituttet, som kan fremhæves i rekrutteringskampagner. Endelig har initiativet et fokus på søgekomitéer og på proaktivt at opfordre kvindelige kandidater til at søge ledige stillinger på alle niveauer.

Men tid er en stor udfordring for initiativet. At forbedre kønsbalancen i international rekruttering er ikke en simpel opgave, der bare let kan krydses af listen. Det kræver en strategi på alle niveauer af organisationen, der kan facilitere kulturændringer.