Cases og initiativer fra Health

Etableringen af Danish Society for Women in Science

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Danish Society for Women in Science (DANWISE) lanceres den 8. marts 2019. Det er en non-profit organisation, der samarbejder tæt med universiteter, fonde, erhvervslivet og det offentlige. Organisationen repræsenterer kvinder i videnskab og erhvervslivet, der arbejder inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniør, matematik, medicin og humaniora.

DANWISE’s mål er at reducere kønsubalancer inden for disse områder ved at øge diversiteten i rekrutteringen og på ledelsesplan, øge opmærksomheden på kønsuligheder og mindske ubevidst kønsbias i Danmark.

Afdelinger af DANWISE er i gang med at etablere sig i hele landet – herunder også i Aarhus.

Organisationen vil i første omgang fokusere på at etablere sig på forskellige sociale medier med henblik på at skabe synlighed og rekruttere medlemmer fra alle køn. På organisationens hjemmeside kan man finde information om snarlige begivenheder lokalt og nationalt, samt netværks- og mentormuligheder. Der er ligeledes et nyhedsbrev i støbeskeen.  Sidst, men ikke mindst, vil DANWISE producere information til organisationer om, hvordan de kan reducere kønsubalancen.

Ida Vogel

Klinisk professor Institut for Klinisk Medicin - Klinisk Genetisk afdeling