Data om ligestilling

På denne side kan du finde data på ligestilling i forskerstillinger på Aarhus Universitet.

Kønsfordeling blandt VIP i 2015 og 2019

Denne graf og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 inden for de forskellige stillingskategorier blandt VIP:

Anden VIPPh.d.Postdoc Adjunkt   Lektor    Professor MSO    Professor      
Kvinder 201545%52%39%44%36%  29%    18%        
Mænd 201555%48%61%56%64%  71%     82%     
Kvinder 201942%54%45%41%37%  34%      22%     
Mænd 201958%46%55%59%63%  66%      78%    


Kønsfordeling blandt nyansatte VIP i 2015 og 2019

Denne graf og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen blandt nyansatte på AU i hhv. 2015 og 2019 inden for de forskellige stillingskategorier blandt VIP:

Anden VIPPh.d.PostdocAdjunktLektorProfessor MSOProfessor
Kvinder 201551%  51%39%45%43%41%30%
Kvinder 201949%49%61%55%57%59%70%
Mænd 201550%50%46%41%37%25%29%
Mænd 201950%50%54%59%63%75%71%


Kønsfordeling i ledelsesbestanden i 2015 og 2019

Disse diagrammer og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 inden for de forskellige ledelseskategorier på AU:

CenterlederInstitutlederProdekanDekan
Kvinder 201525%12%36%
Kvinder 201950%18%30%
Mænd 201575%88%64%100%
Mænd 201950%82%70%100%