Data om ligestilling

På denne side kan du finde data på ligestilling i forskerstillinger på Aarhus Universitet.

Kønsfordeling blandt VIP i 2015 og 2019

Denne graf og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 inden for de forskellige stillingskategorier blandt VIP:

Anden VIPPh.d.Postdoc Adjunkt   Lektor    Professor MSO    Professor      
Kvinder 201545%52%39%44%36%  29%    18%        
Mænd 201555%48%61%56%64%  71%     82%     
Kvinder 201942%54%45%41%37%  34%      22%     
Mænd 201958%46%55%59%63%  66%      78%    


Kønsfordeling blandt nyansatte VIP i 2015 og 2019

Denne graf og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen blandt nyansatte på AU i hhv. 2015 og 2019 inden for de forskellige stillingskategorier blandt VIP:

Anden VIPPh.d.PostdocAdjunktLektorProfessor MSOProfessor
Kvinder 201551%  51%39%45%43%41%30%
Mænd 2015  49%49%61%55%57%59%70%
Kvinder 201950%50%46%41%37%25%29%
Mænd 201950%50%54%59%63%75%71%


Kønsfordeling i ledelsesbestanden i 2015 og 2019

Dette diagram og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 inden for de forskellige ledelseskategorier på AU:

CenterlederInstitutlederProdekanUniversitetsledelsen
Kvinder 201525%12%36%17%
Mænd 201575%88%64%83%
Kvinder 201950%18%30%17%
Mænd 201950%82%70%

83%


Kønsfordeling i bedømmelsesudvalg i 2015 og 2019

Dette diagram og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 i bedømmelsesudvalg.

Anden VIPPh.d.PostdocAdjunktLektorProfessor MSOProfessor
Kvinder 201517%28%22%35%27%33%18%
Mænd 201583%72%78%65%73%67%82%
Kvinder 201932%32%29%32%24%23%
Mænd 201968%68%71%68%76%77%


Kønsfordeling blandt ansøgere og kvalificerede ansøgere i 2019

Dette diagram og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2019 blandt ansøgere og kvalificerede ansøgere i 2019.    

Anden VIPPh.d.PostdocAdjunktLektorProfessor MSOProfessor

Kvindelige ansøgere

57%43%35%30%21%26%
Mandlige ansøgere43%57%65%70%79%74%
Kvindelige kvalificerede ansøgere58%49%42%33%28%30%
Mandlige kvalificerede ansøgere42%51%58%67%72%70%


Kønsfordeling på ph.d.-området i 2015 og 2019: Udlandsophold 

Dette diagram og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 blandt ph.d.-studerende, der var på udlandsophold.

Udlandsophold
Kvinder 201539%
Mænd 201561%
Kvinder 201946%
Mænd 201954%


Kønsfordeling på ph.d.-området i 2015 og 2019: Medlemmer af bedømmelsesudvalg

Dette diagram og tabellen nedenfor viser kønsfordelingen i 2015 og 2019 blandt medlemmer af ph.d.-bedømmelsesudvalg. 

 Bedømmelsesudvalg  
Kvinder 201524%
Mænd 201576%
Kvinder 201931%
Mænd 201969%