Gender bias at AU - Five researchers present their findings

In 2018, the Committee for research and external cooperation (UFFE) at AU commissioned five projects to investigate gender bias at Aarhus University. The results, findings and advice from the five projects will be taken into account as the committee embarks on its work on a new action plan, which will replace the current action plan, when it runs out in 2020.

On this page, you can find short videos in which the projects leads summarise the findings of their projects, read the project reports sent to UFFE and find contact details for each project lead.


Gender and Networks in Early-career Academic Advancements

I projektet undersøges, hvilken rolle kønsforskelle spiller i de netværk, som unge forskere indgår i – og hvordan det påvirker deres karrierer. Bag projektet står en gruppe forskere fra Dansk Center for Forskningsanalyse. I projektet deltog forskere fra Aarhus BSS, Arts og ST.   

The Gender Bias in Research: C3 - Course, Coaching and Conference

Projektet indeholdt tre komponenter: 1) et kursus, hvor kvindelige forskere fik råd om, hvordan man overvinder kønsbias, 2) karrievejledning af en coach, og 3)  en konference om kønsbias og hvordan de overvindes, som blev afholdt d. 16, november 2018. I projektet deltog forskere fra alle fakulteter igennem JRA.  

Mapping the female perspective of the leaky pipeline

I projektet har man set nærmere på kvindelige forskere, der vælger at forlade en akademisk karrierevej. Det belyses,, hvordan kvindelige forskere på AU betragter sig selv i mandsdominerede forskermiljøer, og hvordan de beskriver årsagerne til, at de forlader forskertilværelsen. Projektet har taget udgangspunkt i den såkaldte ”leaky pipeline”, som betegner det forhold, at det er mere sandsynligt, at kvinder forlader forskning end mænd. I projektet deltog forskere fra Arts og Aarhus BSS.  

Gender and Representation in Research

Projektet har undersøgt, hvordan nogle personer benægter eksistensen af kønsdiskrimination og udviser modstand over for krav om kønslighed, samt hvorvidt medarbejderes niveau af sexistiske holdninger kunne forudsige deres holdninger til Aarhus Universitets nuværende ligestillingspolitik.

Building platforms for women and girls in science

Initiativet har igennem en række events sat fokus på kvinder i forskning - og har bygget netværk imellem disse. Samtidig har projektet vakt nysgerrighed blandt yngre generationer af potentielle kvindelige forskere. Projektet bygger oven på den allerede etablerede platform Women and Girls in Science. I projektet deltog forskere fra Arts, Health og ST.