Handleplan for diversitet og ligestilling 2020-2021 - høring

Høringen er nu afsluttet

Sidste frist for indsendelse af høringssvar var 26. juni 2020.

Høringssvarene vil blive behandlet af AU’s Diversitets- og Ligestillingsudvalg efter sommerferien, hvorefter den endelige version af handleplanen godkendes af universitetsledelsen. 

Høringssvar fra de formelle høringsparter kan downloades her: 

Om høringen

Udkast til Aarhus Universitets ”Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021” er sendt i høring hos universitetets medarbejdere den 4. maj 2020. Udkastet er udarbejdet af Aarhus Universitets tværgående Diversitets- og Ligestillingsudvalg og har tillige være behandlet i universitetsledelsen. Handleplanen vil, når den er endeligt godkendt i universitetsledelsen, erstatte ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”.

Hvem er høringsparter?

 • Fakulteterne og herigennem:
  • Institutterne
  • FSU
  • Fakulteternes diversitets- og ligestillingsudvalg
 • Akademiske råd
 • HSU
 • LEA og herigennem
  • Vicedirektørområderne
  • De administrative centre
  • ASU

Om handleplan 2020-2021

Handleplanen beskriver de aktiviteter, som Aarhus Universitet vil arbejde med i perioden 2020-2021 inden for fire overordnede indsatsområder:

 1. Rekruttering 
 2. Karriereudvikling
 3. Ledelse
 4. Arbejdspladskultur

Download og læs handleplanen her