Ligestilling på AU i tal

Her kan du finde tal på arbejdet med at fremme ligestilling på Aarhus Universitet. Tallene opdateres årligt og relaterer til universitetets handleplan for ligestilling 2020-2022. 

 

KØNSFORDELING PÅ PH.D.-NIVEAU

53% af AU's ph.d.-studerende har i 2020 kvinder.
44% af AU's nyansatte ph.d.-studerende var i 2020 kvinder.

KØNSFORDELING PÅ LEKTOR-NIVEAU

38% af AU's lektorer var i 2020 kvinder.
43% af AU's lektorer var i 2020 kvinder.

KØNSFORDELING PÅ PROFESSOR-NIVEAU

24% af AU's professorer var i 2020 kvinder.
24% af AU's nyansatte professorer var i 2020 kvinder.

KØNSFORDELING PÅ LEDELSESNIVEAU*

16% af AU's ledelse var i 2020 kvinder.
10% af nyansatte ledere på AU var i 2020 kvinder.