Ledelse

Her kan du finde tal på kønsfordelingen i ledelsen på Aarhus Universitet.

Tallene opdateres årligt og relaterer til universitetets handleplan for ligestilling 2020-2022. 


KØNSFORDELING I LEDELSESBESTANDEN 2016-2020

Kønsfordeling i ledelsesstaben 2016-2020 - i tabelform

CenterlederInstitutlederProdekanUniversitetsledelsen
2016

Mænd: 60%

Kvinder: 40%

Mænd: 83%

Kvinder: 17%

Mænd: 73%

Kvinder: 27%

Mænd: 86%

Kvinder: 14%

2017

Mænd: 60%

Kvinder: 40%

Mænd: 81%

Kvinder: 19%

Mænd: 75%

Kvinder: 25%

Mænd: 86%

Kvinder: 14%

2018

Mænd: 60%

Kvinder: 40%

Mænd: 83%

Kvinder: 17%

Mænd: 73%

Kvinder: 27%

Mænd: 86%

Kvinder: 14%

2019

Mænd: 50%

Kvinder: 50%

Mænd: 82%

Kvinder: 18%

Mænd: 70%

Kvinder: 30%

Mænd: 83%

Kvinder: 17%

2020

Mænd: 100%

Kvinder: 0%

Mænd: 89%

Kvinder: 11%

Mænd: 73%

Kvinder: 27%

Mænd: 78%

Kvinder: 22%