Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Diversitets- og ligestillingsudvalg

Diversitets- og ligestillingsudvalg

Kontaktperson

Opgaver

Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på AU. Målet er at skabe en mærkbar fremgang. Udvalget skal have et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå målet om åbne, diverse og attraktive miljøer.    

  • Udarbejder hvert 4. år en handleplan for diversitet og ligestilling AU – den første handleplan skal have et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse. Handleplanen godkendes af universitetsledelsen.
  • Identificerer henholdsvis kulturelle og strukturelle barrierer for diversitet og ligestilling i forskning og ledelse på AU.
  • Foreslår hvilke virkemidler, som kan iværksættes på for at sikre diversitet og ligestilling i forskning og ledelse.
  • Afrapporterer årlig til universitetsledelsen. Afrapporteringen, der offentliggøres, skal indeholde status på handleplanen samt data om kønsbalance i forskning og ledelse på AU.
  • Er ansvarlig for, at der hvert andet år afvikles et arrangement d. 8/3, der sætter fokus på diversitet og ligestilling på AU. Det næste arrangement finder sted d. 8/3 2020.
  • Arbejder løbende med, hvordan der sikres lokal forankring og handling på baggrund af vedtagne initiativer.  

Kommissorium for diversitetsudvalget

1446420 / i40