Organisering af erhvervsområdet

Til at understøtte indsatsen for mere erhvervssamarbejde har universitetet nedsat et tværgående udvalg for hele universitetet, Erhvervsudvalget, og fire fakultetsudvalg. Herudover findes der også udvalg på flere institutter. Formålet er at styrke koordineringen på tværs af fakulteterne og den interne dialog mellem institutter, fakulteter og det overordnede universitetsniveau.

Koordinationsgruppen

En koordinationsgruppe bistår erhvervsudvalget med administrativ support. Den består af leder af AU's Erhvervsstab, repræsentanter fra fakulteterne, AU Forskning og Eksterne Relationer og AU Uddannelse. Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben.

Fakultets- og institutniveau

Fakulteterne har organiseret deres erhvervsudvalg med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder. Alle institutter har udpeget erhvervsambassadører.

Formand for koordinationsgruppen

Kirsten Jensen

Leder af AU's Erhvervsstab

Koordinationsgruppen

Andreas Kambskard

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Kirsten Largren

Specialkonsulent AU Uddannelse - Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Katrine Solvang Larsen

Specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Conny Lund Tegtmeier

Chefkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office

Azra Zukanovic

Rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS