Fakultetssekretariater og centre

Arts

Louise Buchhave

Juridisk specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

BSS

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Health

Christine Brink Schmidt

Juridisk specialkonsulent Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Natural Sciences

Charlotte Sand

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Technical Sciences

Else Thordahl Meyer

Specialkonsulent Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Hanne Rye Johansen

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat

DCE - Nationalt Center for Miljø & Energi

Gry Bagger

Chefkonsulent DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Randi Lill Husby Egebjerg

Chefkonsulent DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi