Tilbud til forskere og ph.d.-studerende

Circle U. udvikler løbende nye projekter og nye muligheder for medarbejdere og studerende ved alliancens universiteter. Denne side opdateres løbende og giver overblik over tilbud, der er relevante for VIP-medarbejdere og ph.d.-studerende.

 

Se Circle U.'s event-kalender

Circle U. opdaterer løbende sin event-kalender med nye muligheder for forskere, studerende og TAP-medarbejdere.

Gæsteforelæsning på et Circle U.-partneruniversitet

Circle U. tilbyder rig mulighed for at gæsteforelæse på alliancens universiteter. Det kan f.eks. være i regi af de tre Knowledge Hubs (klima, demokrati eller global sundhed), som langsomt vil udbygge det faglige samarbejde.

Sandpits: Få hjælp til at udvikle interdisciplinære projekter

Circle U. Sandpits er et initiativ for forskere med idéer til interdisciplinær forskning. Konceptet er, at man på to workshops (i september og november) mødes med ligesindede forskere fra alliancens universiteter, og med hjælp fra en facilitator drøfter, hvordan man kan nå fra idé til projektansøgning, og om man eventuelt kan lave fælles projekter på tværs af universiteterne.

Ansøgningsfrist 31. maj.

Mobilitetsmidler til Arts- og Health-forskere

Arts og Health giver videnskabelige medarbejdere på adjunktniveau og derover mulighed for at søge midler til et besøg ved et andet Circle U.-universitet. Der kan gives op til 20.000 til enkeltpersoner (og 50.000 til grupper på Arts). Ved grupperejser kan studerende også få rejsemidler.

Seminar om vand og klimaforandringer

Humboldt afholder 6-7. juni 2023 et seminar om vand og klimaforandringer. Målet er at samle forskere fra hele alliancen med interesse for emnet for at styrke netværkene, afsøge mulige samarbejdsprojekter og arbejde hen mod et fælles Circle U. forskningsprogram om vand. Seminaret er interdisciplinært og er for forskere på alle karrieretrin. Der kan søges rejsemidler, og deltagelse kan også foregå virtuelt. 

Female Founder Network for iværksættere

Circle U. har planer om at etablere et netværk for kvindelige iværksættere (både forskere og studerende). Female Founder Network vil blive drevet i regi af Student-led Sustainable Innovation-arbejdspakken