Tilbud til TAP

Circle U udvikler løbende nye projekter og nye muligheder for medarbejdere og studerende ved alliancens universiteter. Denne side opdateres løbende og giver overblik over tilbud, der er relevante for TAP-medarbejdere.

Besøg et Circle U partneruniversitet

TAP-medarbejdere har mulighed for at komme på udvekslingsophold, til workshops eller gennemføre job shadowing på Circle U's partneruniversiteter. Der kan søges midler fra Erasmus+ til opholdet

Deltag i Circle U National Conferences

Circle U gennemfører hvert år et antal såkaldte National Conferences, som kan være relevante for både VIP-og TAP-medarbejdere. 

  • Listen over planlagte National Conferences opdateres, når de er datosat