Climate Knowledge Hub

Knowledge Hubs er helt centrale for Circle U.'s faglige aktiviteter. Her skal medarbejdere og studerende - både fysisk og virtuelt - arbejde sammen på tværs af landegrænser og discipliner om at skabe ny viden og nye løsninger på globale udfordringer. 

Knowledge Hubben om klima skal naturligvis arbejde med klimaforandringer og deres effekter på vores civilisation. Igennem bl.a. forskningsprojekter, seminarrækker, case competitions mv. får AU's medarbejdere og studerende lejlighed til at opnå internationale erfaringer og bidrage til den grønne omstilling. 

Seniorforsker Anne Jensen fra Institut for Miljøvidenskab er som academic chair AU's repræsentant i Knowledge Hubben om klima.

De øvrige academic chairs i hubben er: