Democracy Knowledge Hub

Knowledge Hubs er helt centrale for Circle U.'s faglige aktiviteter. Her skal medarbejdere og studerende - både fysisk og virtuelt - arbejde sammen på tværs af landegrænser og discipliner om at skabe ny viden og nye løsninger på globale udfordringer. 

Knowledge Hubben om demokrati skal arbejde med temaer som bæredygtige demokratier, korruption og ulighed. Igennem forskningsprojekter og seminarrækker mv. får AU's medarbejdere og studerende lejlighed til at opnå internationale erfaringer og bidrage til at styrke demokratisering både ude og hjemme. 

Lektor Lars Johannsen fra Institut for Statskundskab er som academic chair AU's repræsentant i Knowledge Hubben om demokrati. 

De øvrige academic chairs i hubben er: