Open School of Public Governance

Open School of Public Governance har til opgave at udvikle en international masteruddannelse, ph.d.-kurser og eventuelt kortere forløb som micro credits inden for public governance. Kurser udbudt som efter/videreuddannelse vil også være en mulighed.

Forløb på Circle U.'s Open School of Public Governance skal sætte de studerende i stand til at koble deres viden om offentlig administration med viden om f.eks. klimaforandringer, demokrati og sundhed, og derfor er forhåbningen, at forskere fra flere discipliner vil deltage og komme med input.

AU's academic chair er professor Vibeke Lehmann Nielsen fra Institut for Statskundskab.

De øvrige academic chairs er: