Think-and-do-Tank of higher education

Circle U.'s 'tænke- og handletank' skal udforske, hvordan uddannelse og europæisk uddannelsespolitik kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. To andre væsentlige temaer for tanketankens forskere og studerende bliver at arbejde med digitalisering af uddannelse og at bidrage til at realisere ambitionen om, at alle europæere i fremtiden skal tale mindst to fremmedsprog.

Professor Susan Wright, DPU, er som academic chair AU's repræsentant i tænke- og handletanken.

De øvrige academic chairs er: