Academic chair: Sue Wright

Hvorfor har du valgt at engagere dig i Circle U.?

Jeg nyder at arbejde med omdannelsen af undervisningsplaner og undervisningsmetoder for at opnå bæredygtig uddannelse og for proaktivt at bidrage til den politiske agenda og gennemførelsen af det europæiske uddannelsesområde inden 2025.

Hvad er dine overordnede mål med dit projekt?

At få studerende, akademikere og eksterne interessenter engageret i:

  • At fremme omdannelsen af undervisningsplaner og undervisningsmetoder hen imod bæredygtig uddannelse
  • At tilføre resultater og interventioner til de andre arbejdspakker og partneruniversiteter for at omdanne vores universiteter og udviklingen af Circle U.
  • At bidrage til den politiske agenda og gennemførelsen af European Education Area inden 2025.

Er der nogle særlige faglige styrkeområder blandt Circle U-partnerne, som gør projektet ekstra interessant og perspektivrigt? 

Circle U er et spændende projekt, ikke blot fordi det udarbejder en plan for udviklingen af en langsigtet fremtid for »Europæiske Universiteter«, men også fordi det hjælper med at skabe en europæisk uddannelsespolitik, der fremhæver både den sociale og den europæiske dimension. Samtidigt afbalancerer projektet det tidligere overdrevne fokus på den instrumentelle rolle af universiteterne som drivkræfter for konkurrenceevnen i den globale vidensøkonomi. Jeg ville være begejstret og beæret over at tage en aktiv rolle i dette projekt.

På hvilke områder bliver det muligt for dine AU-kolleger at engagere sig i projektet?

For at engagere kollegaer i bottom-up uddannelsesudvikling vil jeg opbygge en »infrastruktur« af studerende og akademikere omkring formanden, der er interesserede i at tage initiativer og engagere sig i eksperimenter med bæredygtig, flersproglig og samarbejdsbaseret undervisning og læring.

Jeg vil gøre mit bedste for at facilitere deres netværksdannelse med akademikere og studerende i de andre Circle U universiteter, så de kan arbejde sammen på emner, der vedrører dem.  Gennem Centre for Higher Education Futures (CHEF) har jeg allerede identificeret otte kollegaer, der er ivrige efter at udnytte de samarbejdsmuligheder som Circle U tilbyder.

Ved at hjælpe Think and Do Task Force med at holde et møde med Circle U studerende har jeg også identificeret én Arts-studerende, som er meget ivrig efter at blive involveret, og jeg agter at opbygge et netværk på 4-5 studerende, der skal hjælpe med at udvikle idéer og initiativer.

Som underviser på et nyligt afnationaliseret globalt studie er der et spørgsmål, som især bekymrer mig. Det er hvordan man udvikler undervisningssamarbejde med partnere på tværs af universitets- og landegrænser for at finde nye måder at internationalisere vores uddannelser gennem fællesundervisning, COIL og endnu ikke opfundne måder. 

På hvilke områder vil AU’s studerende kunne engagere sig i projektet?

De studerende kan deltage i netværket og hjælpe mig med at udvikle idéer og initiativer. 

Gør du dig nogle tanker om, hvordan du vil kunne engagere forskere og studerende i Circle U.-aktiviteter?

Circle U har allerede foreslået Think and Do Tank en »horisontal formidlingsmetode« som jeg udviklede ved C-SAP. Denne metode har til hensigt at sprede idéer og information om bottom-up uddannelsesudvikling på tværs af institutionelle sammenhænge og samtidig facilitere yderligere samarbejde.

For at overveje måder hvorpå man kan involvere interessenter, vil jeg gerne afholde en begivenhed på tværs af Circle U, der skal starte en diskussion om betydningerne af Third Mission, Public Service og »commons«. Målet ville være at tænke kritisk om den pædagogik, der indlejrer universitetet i samfundet og transformative tiltag.