PLAN/ExamTime - Fælles eksamensplanlægning på AU

Projektets opgave er:

 • At varetage den organisatoriske implementering af fælles årshjul for undervisningsplanlægning på AU
 • At sikre, at der kan planlægges skriftlige stedprøver, mundtlige eksamener og hjemmeprøver i det samme system, Exam Time, på tværs af AU
 • At implementere et fælles eksamensplanlægningssystem for AU, så der kan skabes bedre overblik for planlæggere, studerende og VIP’ere

Projektets formål og vision

Formålet med projektet er:

 • At idræftsætte et fælles årshjul for undervisningsplanlægning på AU, herunder:
  1. Fælles retningslinjer for håndtering af ændringer og begrænsninger til undervisningsplanlægningen
  2. Fælles procedurer og deadlines for deling af lokaler mellem fakulteterne
 • At udvikle og idriftsætte et fælles eksamensplanlægningssystem, Exam Time på tværs af AU.

Projektets organisering

Projektet ejes af AU Uddannelse, der varetager den overordnede projektledelse og har systemejeransvar.

Projektet ledes af en styregruppe med repræsentanter fra fællesadministrationen og fakulteterne. Styregruppen mødes efter behov. I efteråret 2022 to gange.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

 • Anna Bak Maigaard – Vicedirektør, AU Uddannelse 
 • Peter Bruun Nielsen – Vicedirektør, AU IT
 • Niels Overgaard Lehmann – Prodekan, AR
 • Ole Jensen – Administrationschef, AR
 • Finn Borchsenius – Prodekan, Tech
 • Kim Kusk Mortensen – Uddannelseschef, Nat/Tech
 • Anni Bækgaard Langberg – Uddannelseschef, BSS
 • Morten Rask – Prodekan, BSS
 • Jacob Kjær Eskildsen – Institutleder, BSS
 • Mikkel Madsen – projektleder, AU Uddannelse
 • Trine Eske Kvitzau, funktionchef for studiesystemer, AU Uddannelse 

Overordnet tidsplan

 • Exam Time:
  • Maj-juni 2022: Fastlæggelse af AU’s minimumskrav til eksamensplanlægning og fremsendelse af disse krav til leverandøren Semestry
  • September 2022-februar 2023: Leverance, demonstration og test af minimumsfunktionaliteter
  • Februar 2023-april 2023: Afsluttende brugeraccepttest af mimimumsfunktionaliteterne til eksamensplanlægning
  • April 2023-  : Organisatorisk idriftsættelse af Exam Time på AU.
    
 • Organisatorisk implementering af fælles standarder for undervisningsplanlægning:
  • Maj-september 2022: Formidling af beslutning om det fælles årshjul i maj måned 2022
  • September-oktober 2022: Drøftelser og vidensdeling af indfasningsplan for fælles årshjul på tværs af fakulteterne
  • Oktober 2022: Styregruppebeslutning om definition af ”kritiske lokaler” (der i det fælles årshjul skal stilles til rådighed for deling tidligere end øvrige lokaler)
  • Forår 2023: Indfasning af fælles årshjul i undervisningsplanlægningen på Arts, Health og BSS
   • Indfasningsplan for Nat-Tech fastlægges senere

Kontakt

Mikkel Madsen, projektleder,
AU Uddannelse - Studiesystemforvaltningen