ExamTime - Fælles eksamensplanlægning på AU

Projektets opgave er:

 • At sikre, at der kan planlægges skriftlige stedprøver, mundtlige eksamener og hjemmeprøver i det samme system, Exam Time, på tværs af AU
 • At implementere et fælles eksamensplanlægningssystem for AU, så der kan skabes bedre overblik for planlæggere, studerende og VIP’ere

Projektets formål og vision

Formål

 • At udvikle og idriftsætte et fælles eksamensplanlægningssystem, Exam Time på tværs af AU.

Vision

 • De studerende kan på en nem og overskuelig måde se hvor og hvornår de skal til deres eksamener
 • Undervisere og censorer kan på en nem og overskuelig måde se hvor og hvor de er ansvarlige for eksamener
 • Tilsynsvagter til skriftlige stedprøver kan på en nem og overskuelig måde se hvor og hvornår de hver især har vagter
 • Eksamensplanlæggere kan planlægge alle hovedtyper af eksamener i ét autoritativt system
   

Projektets organisering

Projektet ejes af AU Uddannelse, der varetager den overordnede projektledelse og har systemejeransvar.
Projektet ledes af en styregruppe med repræsentanter fra fællesadministrationen og fakulteterne. Styregruppen mødes efter behov. 
Exam Time-Projektet deler styregruppe med Digital eksamen-projektet. 
Styregruppen består af følgende medlemmer:

 • Finn Borchsenius – Prodekan, Tech (styregruppeformand)
 • Peter Bruun Nielsen – Vicedirektør, AU IT
 • Kim Kusk Mortensen – Uddannelseschef, Nat/Tech
 • Anni Bækgaard Langberg – Uddannelseschef, BSS
 • Karoline Engsig-Karup – Afdelingsleder, HE
 • Mette Qvist Jensen – Afsnitsleder UVA/EKA, Arts
 • Trine Eske Kvitzau - funktionchef for Studiesystemer, AU Uddannelse 
 • Mikkel Madsen – Projektleder, AU Uddannelse
 • Katrine Kier – Projektleder (Digital Eksamen) – AU IT
   

Overordnet tidsplan

 • 1-4. kvt. 2023.: Udvikling og test af MVP-funktionaliteter (minimumsfunktionaliteter) til eksamensplanlægning
 • 1-4. kvt. 2023: Udarbejdelse af TO-BE processer og brugermanualer til eksamensplanlægning
 • 4. kvt. 2023-1. Kvt 2024: Forberedelse af udvikling, udvikling og test af integrationer til og fra Exam Time
 • 4. kvt 2023.1. kvt 2024: Uddannelse og træning i brugen af Exam Time
 • 1. kvt 2024: Klargøring af produktionsmiljø til planlægning af eksamener
 • 2-4. kvt: Lokal ibrugtagning af Exam Time, mhp. planlægning af sommereksamener 2025
 • 1. kvt. 2024-3. kvt 2025: Udfasning af eksisterende systemer til eksamensplanlægning

Kontakt

Mikkel Madsen, projektleder,
AU Uddannelse - Studiesystemforvaltningen