Kopernikus - udskiftning af STADS

Under navnet Kopernikus arbejder landets otte universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen om at finde en afløser for STADS.

Målet er at finde et internationalt studieadministrativt system, der understøtter de studerendes hverdag, og som er teknologisk tidssvarende og økonomisk bæredygtigt.

Aarhus Universitet bidrager aktivt i det nationale arbejde med at vælge nyt system.
Vi står som universitet selv for at tilrettelægge implementeringen og fastlægge fælles processer, der passer til hverdagen på AU.

Et nyt system forventes fuldt rullet ud i 2027.
Her på siden kan du holde dig orienteret om projektets udvikling. Siden opdateres løbende.

Et nationalt programfællesskab

Kopernikus er et programfællesskab mellem landets otte universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Under ministeriets ledelse arbejder man sammen om at finde en afløser for STADS.

Målet er at anskaffe et studieadministrativt system, der understøtter universiteternes arbejde med at sætte den studerende i centrum og gøre deres studieliv lettere.

Det ligger fast, at der skal findes et internationalt standardsystem, som sikrer universiteterne en teknologisk tidssvarende og økonomisk bæredygtig løsning.

Når systemet er anskaffet, overtager AU arbejdet med at implementere systemet og fastlægge fælles processer og arbejdsgange, som er tilpasset hverdagen på Aarhus Universitet.AU i det nationale program

Aarhus Universitet bidrager aktivt til det nationale programfællesskab igennem hele udbudsprocessen.

Pr. januar 2020 er AU repræsenteret med følgende medlemmer i det nationale programfællesskab. Den videre repræsentation i øvrige arbejdsgrupper er under afklaring.

Kristian Thorn
Vicedirektør for AU Uddannelse
Medlem af den øverste styregruppe for Kopernikus
Jakob Karlsen
IT-arkitekt, AU IT
Medlem af arkitekturteamet for Kopernikus
Bjarne Munk
IT-arkitekturkoordinator
Medlem af arkitekturteamet for Kopernikus (begrebsmodel)
Per Guldbæk Larsen
Studiesystemer, AU Uddannelse
Medlem af P-gruppen for Kopernikus

AU's styregruppe

Aarhus Universitet har nedsat sin egen styregruppe, der arbejder med AU’s samlede bidrag i den nationale proces. 

Arnold Boon, universitetsdirektør

Formand

Niels Damgaard, administrationschef på ST

Medlem

Niels Lehmann, prodekan for Arts

Medlem

Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for AU IT

Medlem

Kristian Thorn, vicedirektør for AU Uddannelse

Medlem

Anni Bækgaard, uddannelseschef for Aarhus BSS

Medlem

Per Guldbæk LarsenMedlem

 

 

 

Tidsplan - national og lokal

Det nationale program

På nationalt plan er AU aktivt involveret i den igangværende markedsdialog med potentielle tilbudsgivere. Det forventes, at en ny systemløsning er valgt i slutningen af 2022. Herefter går implementeringen af systemet i gang. Den nærmere tidsplan for projektet er:

Implementering på AU

Aarhus Universitet står selv for at forberede implementeringen og fastlægge fælles processer og arbejdsgange på AU. En programbeskrivelse er under udarbejdelse.

AU's program og tidsplan vil blive offentliggjort og løbende opdateret her på siden.