Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2011

Nyt internationalt miljø i Universitetsparken

Den 1. februar indvies Aarhus Universitets nye satsning inden for internationalisering og talentudvikling. I bygning 1650 i den sydlige del af Universitetsparken samles Internationalt Center, et kollegium for internationale ph.d.-studerende, en ny café og det nye PhD House, som skal samle både faglige og sociale aktiviteter for universitetets voksende antal ph.d.-studerende fra både ind- og udland.

Navnet på bygningen bliver afsløret til indvielsen. Den deltager HKH Kronprins Frederik i, og han skal afsløre en ny stor mosaik af den anerkendte danske kunstner Erik A. Frandsen. Til indvielsen deltager også universitetets to nobelprismodtagere Jens Chr. Skou og Dale T. Mortensen.

Efter den officielle indvielse om formiddagen er der fra kl. 12.30 til 14 åbent hus for alle medarbejdere.


Logo Caféseminarer om visioner og faglig organisering på Arts

Aarhus Faculty of Arts arrangerer caféseminarer i hhv. Emdrup og Aarhus, hvor medarbejdere og studerende kan drøfte Task Forcens forslag til vision og faglig struktur på hovedområdet. Forslaget vil kunne læses på hjemmesiden for den faglige udviklingsproces fra mandag den 31. januar kl. 14.

I den formelle høringsperiode fra den 1. til den 11. februar kan der endvidere indsendes individuelle skriftlige kommentarer til forslagene. Alle høringssvar vil, sammen med Task Forcens forslag og drøftelser fra de to cafeseminarer, udgøre grundlaget for dekanens endelige indstilling til universitetsledelsen.

Af hensyn til de praktiske forhold omkring seminarerne er tilmelding nødvendig. Seneste frist for tilmelding er torsdag den 3. februar kl. 12.

 

 


 

To ERC Advanced Grants til forskere fra Aarhus Universitet

Professor Jens Stougaard, Molekylærbiologisk Institut, og professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, kom i fornemt selskab, da de tidligere på ugen modtog de eftertragtede Advanced Grants fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Kun 12 danske forskningsprojekter har således modtaget disse europæiske bevillinger til topforskning.

Jens Stougaard fik bevilget 17 mio. kr. til at forske i, hvordan planter i samarbejde med bakterier danner et nyt organ der omdanner luftens kvælstof til gødning, mens Jørgen Christensen-Dalsgaard modtager godt 18 mio. kr. til ved hjælp af asteroseismologi at undersøge, hvordan universitets stjerner er bygget op.

 


Stor dansk forskningspris til AU-forsker

Mandag den 24. januar modtog professor Christian Søndergaard Jensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Villum Kann Rasmussen Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning. Forskerprisen er på kr. 2.500.000.

Christian Søndergaard Jensen står for fremragende og nyskabende forskning inden for databasemanagement og data-intensive systemer. Han er verdensledende inden for effektiv lagring og søgning i relation til temporale og spatio-temporale data, dvs. data hvor tid, henholdsvis position og tid, indgår. Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning tildeles hvert år en dansk forsker som en anerkendelse for en særlig værdifuld forskningsindsats.

 


 

AU stærkt repræsenteret ved EliteForsk-prisuddeling

Ved den årlige uddeling af Videnskabsministeriets EliteForsk-priser var de to AU-professorer Bo Brummerstedt Iversen, iNANO, og Søren Riis Paludan, Institut for Medicinsk Mikrobiologi blandt de i alt fem vindere. EliteForsk-priserne gives hvert år til nogle af Danmarks mest fremragende forskere, og med prisen følger en forskningsbevilling på 1 millioner kroner samt en personlig hædersgave på 200.000 kroner.

Fire af Aarhus Universitets unge forskertalenter var også på podiet for at modtage hædersbevisninger. De ph.d.-studerende Naia Morueta-Holme (Biologisk Institut), Kasper Green Larsen (Datalogisk Institut) og Jonas Lerche Hansen (iNANO), samt Line Gebauer fra hjerneforskningscentret CFIN havde alle gjort sig fortjent til EliteForsk-rejsestipendier på 300.000 kr.

 


 

Nyt nyhedsbrev fra Aarhus School of Business and Social Sciences

Aarhus School of Business and Social Sciences har fået et nyt internt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet hedder Internt nyt fra Aarhus School of Business and Social Science og udkommer hver fredag formiddag. Nyhedsbrevet erstatter de to tidligere interne nyhedsbreve ”Nyt på Inline” og ”Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Interne Nyhedsbrev”.

 


 

Aarhus Universitet styrker samarbejde med Arla

Aarhus Universitet har etableret et egentligt strategisk samarbejde med Arla og styrker dermed de i forvejen gode eksisterende relationer inden for forskning, udvikling og uddannelse inden for fødevaresektoren.

Helt konkret vil Arla og universiteterne stille forskere, teknologi og kompetencer til rådighed for hinanden i projekter og andre aktiviteter, der skal skabe større viden om fødevaresikkerhed, ernæring og sundhed, mælkens sammensætning, forbrugerindsigt, emballage og bæredygtig produktion.


 

Pjece om forandring og stress

AU HR har i denne uge udsendt en pjece til alle medarbejdere på Aarhus Universitet om forandring og stress. Den informerer om de faktorer, som kan føre til stress, og anviser, hvor ledere og medarbejdere kan få råd og vejledning om stress. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljørådgivningsfirmaet Crecea A/S.

I samarbejde med Arbejdstilsynet har AU HR iværksat et initiativ, som omfatter 35 gratis workshops med det formål at fokusere på konkrete og lokale problemstillinger i relation til stress og forandring.

Overvejer I at benytte jer af tilbuddet, skal I skrive en kort redegørelse af problemstillingen og sende den til arbejdsmiljo@au.dk.

 

 


 

Kalender

 


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 28. januar 2010

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog