Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2011

Nyt finanslovsforslag

Regeringen har netop offentliggjort sit finanslovsforslag 2012. På forskningssiden er der afsat 214 mio. kr. til universiteternes basisforskningsmidler og 113 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd. Dermed fortsættes niveauet fra 2011. Samlet set er der dog lidt mindre til forskning i 2012 end i 2011, bl.a. på grund af et fald i bevillingerne til strategisk forskning. Alt tyder på, at de forbedringer, som regeringen lægger op til, allerede er indarbejdet i AU’s juniudmelding til hovedområderne, så her bliver ”gevinsten” måske ganske beskeden.

Men det finanslovsforslag, der netop er fremlagt, lover godt. Det er meget vigtigt, at der dermed demonstreres politisk vilje til fortsat at investere i uddannelse, ikke mindst i de videregående uddannelser på alle niveauer. Det er befriende, at det anerkendes, at den frie forskning, sådan som den bedrives på universiteterne, er den grundpille, det hele står på. Aarhus Universitet vil kvittere for samfundets tillid og yde sit bidrag til fremtidens samfund, derfor indretter vi os for tiden på en ny måde.


Aarhus Universitet styrker sine bånd til kinesiske eliteuniversiteter

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, dekan Mette Thunø, Arts, prodekan Jan Ifversen, Arts, samt vicedirektør for Forskning og Talent Kristian Thorn er netop vendt hjem fra et delegationsbesøg i Kina. Formålet med besøget var at styrke Aarhus Universitets relationer til kinesiske samarbejdspartnere.

Delegationen besøgte en række kinesiske universiteter, herunder eliteuniversitetet Tsinghua University, hvis rektor Gu Binglin har sin ph.d.-grad fra Aarhus Universitet. Han ser meget gerne et øget samarbejde. Desuden besøgte de Beijing University, hvor rektor underskrev en perspektivrig partnerskabsaftale, som omfatter studenterudveksling, ph.d.-mobilitet, sommerskoleaktiviteter og forskerophold. Tsinghua University og Beijing University er de to stærkeste universiteter i Kina.

Anerkendelse til danske universiteter

Som afslutning på rundturen i Kina var rektor inviteret til at fortælle om den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet ved den årlige konference om World Class Universities i Shanghai. Her var der stor anerkendelse fra specielt de amerikanske eksperter til København og Aarhus Universitet. Amerikanerne rubricerer dem er i det, de kalder ”tier” et, det øverste lag, blandt verdens universiteter. Det vil sige i den gruppe, som førende amerikanske universiteter ønsker at være i, eller som kun tilsammen syv af Japans, Kinas, Koreas, Singapores og Indiens universiteter er med i. Det blev således fremhævet, at Danmark med kun ca. 1:60 af USA's befolkning har ca. to procent af institutionerne i det øverste lag af verdens universiteter, hvor USA er repræsenteret med ca. 40 procent.

 


Arts svarer på kritik

I det seneste nummer af ForskerForum kan man læse en række artikler om den nye institutorganisering på Arts – og ikke mindst kritik af processen frem mod den endelige beslutning af rammerne for de nye institutter. Fakultetsledelsen kan ikke genkende det billede, der tegnes i ForskerForum, og har derfor lagt et svar på kritikken ud på Arts’ hjemmeside.

 


Ny centerleder på iNANO

Professor Niels Chr. Nielsen bliver den nye centerleder for Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) ved Aarhus Universitet. Niels Chr. Nielsen har været med fra etableringen af iNANO i 2002 som vicecenterleder og har igennem centrets 10-årige periode været del af ledelsen. Han overtager centerlederposten den 1. februar, hvor centrets nuværende leder professor Flemming Besenbacher forlader posten for at tiltræde som formand for Carlsbergfondets direktion. Besenbacher fortsætter sin forskning og i bestyrelsen for iNANO.

Professor Niels Chr. Nielsen har besluttet at udnævne ph.d. Peter Thostrup som ny vicecenterleder. for iNANO.


Aarhus – første internationale børnehave åbnet

Den 1. november åbnede Aarhus Academy for Global Education, AAGE, den første internationale børnehave i Jylland. AAGE-børnehaven har plads til 30 børn i institutionen i Højbjerg. Børnehaven søger at opnå det internationale IB-certifikat, som betyder, at uddannelsen er den samme over hele verden.

Den internationale børnehave har længe været på ønskelisten for mange forskere på Aarhus Universitet og for universitetet, der har et stærkt ønske om at tiltrække dygtige udenlandske forskere, og det kræver også gode faciliteter for deres familier. 20 procent af de ph.d.-studerende på Aarhus Universitet er udlændinge, og mere end 70 nationaliteter er repræsenteret på universitetet som helhed.

Med åbningen af den første engelsksprogede, internationale børnehave, kan Aarhus nu tilbyde en international uddannelseslinje fra børnehave til universitet. Institutionen er i sagens natur især rettet mod udenlandske familier, men også mod danske familier, der har udrejseplaner og ønsker at forberede sig på denne måde.

M.C. Holsts legat til fordel for Aarhus Universitet har doneret 22.000 kr. til institutionens indkøb af et legehus til legepladsen.


Kalender

  • 14. november: bestyrelsesmøde
  • 15. november: møde med Universitets-Samvirket
  • 30. november - 1. december: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde
  • 15. december: juletale

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 7. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen info.au.dk/medarbbreve/index.asp