Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2011

Valg på Aarhus Universitet

Den 29. november – 2. december er der valg til de styrende organer på Aarhus Universitet. For studerende og videnskabelige medarbejdere er der valg til bestyrelsen, akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn. For det teknisk administrative personale i AU Administration er der valg til bestyrelsen. For det teknisk administrative personale på hovedområderne er der valg til både bestyrelsen og de akademiske råd.

AU's valgsite findes detaljerede oplysninger om bl.a. valgregler og tidsplan. Der gives svar på de mest almindelige spørgsmål, der ligger yderligere information om de forskellige organers aktiviteter, og der er mulighed for direkte henvendelse til valgsekretariatet.


Status på STADS

De nye studieadministrative systemer STADS, EDDI og STADS VIP blev den 24. oktober taget i anvendelse i hele organisationen, og den meget omfattende tekniske del af implementeringen er forløbet planmæssigt. Konverteringen af de store datamængder er fuldført, og nu består udfordringen i at skabe effektiv daglig systemdrift.

Der pågår fortsat et stort arbejde med fejlretning, udbedring af udeståender og ikke mindst tilpasning og tilvænning til nye arbejdsgange. Flere steder har VIP'er og censorer taget den nye direkte inddatering af eksamensresultaterne i brug, og indtil videre har der ikke været rapporteret alvorlige problemer i den forbindelse. I øjeblikket arbejdes der på at forberede systemerne til undervisningstilmelding i den kommende uge.

 


Nye telefonnumre på Campus Aarhus

Campus Aarhus er den sidste lokalitet på Aarhus Universitet, der får nye telefonnumre, og det sker fra den 25. – 28. november. På de øvrige lokaliteter er de nye telefonnumre allerede trådt i kraft.

Pr. 28. november er Aarhus Universitets nye hovednummer 8715 0000. Medarbejdernes nye lokalnumre udgøres af de sidste fem cifre i deres AU–telefonnummer, og alle de nye numre kan findes i søgefunktionen på au.dk.

Opkald til de gamle telefonnumre vil udløse en besked om, at Aarhus Universitet har fået nye numre; samt en henvisning til det lokale hovednummer. Dermed undgås det, at der fortsat bliver ringet til de gamle numre.

Det er medarbejdernes eget ansvar at sørge for ny e-mail-signatur, visitkort m.m.

 


Kalender

  • 14. november: bestyrelsesmøde
  • 15. november: møde med Universitets-Samvirket
  • 21. november: uddannelsesminister Morten Østergaard på besøg
  • 30. november - 1. december: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde
  • 15. december: rektors juletale

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen info.au.dk/medarbbreve/index.asp