Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2011

Internationalt samlingspunkt indviet på Campus Aarhus

Nobelpristager i økonomi 2010 Dale T. Mortensen, Institut for Økonomi, lægger navn til den bygning, hvor Aarhus Universitet har samlet sine aktiviteter omkring universitetets mere end 1800 ph.d.-studerende og internationalisering. I Dale T. Mortensen Building finder man Internationalt Center, Ph.d.-huset, det nye kollegium for udenlandske ph.d.-studerende samt den nye Dale’s café.

Ved indvielsen den 1. februar fremhævede nobelpristageren, hvor vigtige de internationale forbindelser er i forskning, og et samlingssted som Dale T. Mortensen Building og ikke mindst Dale’s café kan netop være med til at skabe gode faglige og sociale kontakter – gerne på tværs af faggrænser. Helt unikt var der to nobelpristagere fra Aarhus Universitet ved indvielsen, da også Jens Chr. Skou, nobelpristager i kemi fra 1997, deltog.

HKH Kronprins Frederik afslørede en mosaik af kunstneren Erik A. Frandsen, som er skænket af Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Læs mere om Dale T. Mortensen Building, som ligger neden for Universitetsparken i Aarhus.


Formandsskifte i bestyrelsen

Aarhus Universitets bestyrelse fik 1. februar ny formand, da Jens Bigum er trådt ud af bestyrelsen efter de to valgperioder, der er mulige i henhold til vedtægten for Aarhus Universitet. Ny formand er Michael Christiansen, der har siddet i bestyrelsen i to år. Michael Christiansen har en særlig interesse for universitetsverdenen, ikke mindst qua sit mangeårige virke som ekstern lektor og medlem af styrende organer på Københavns Universitet, hvor han stadig er censor. Michael er også er formand for Danmarks Radios bestyrelse.

Tirsdag den 1. februar var der afskedsreception for Jens Bigum, hvor Lauritz B. Holm-Nielsen blandt andet takkede den tidligere formand for hans store indsats i Aarhus Universitets omfattende fusions- og udviklingsproces som en vedholdende og troværdig forhandlingspartner i forhold til politikere, bestyrelser, ledelser og rådgivende organer.


Åbning af DEU og Genvej til ny Viden

Onsdag den 1. februar var der officiel indvielse af to nye satsninger for Aarhus Universitet, Det Entreprenørielle Universitet (DEU) og Genvej til ny Viden under Technology Transfer & Entrepreneurship.

I konkurrence med andre af landets universiteter vandt Aarhus Universitet sidste år i november titlen som Danmarks Entreprenørielle Universitet på baggrund af bredt funderet koncept inden for en lang række forsknings- og undervisningstiltag, og de skal nu officielt sættes i gang.

Samme dag var der også officiel indvielse af Genvej til ny Viden. Genvej til ny Viden er iværksat for at understøtte udvikling og virkeliggørelse af konkrete vidensamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland og vores forskere med et forretningsmæssigt sigte.


Logo Forslag til faglig struktur i høring på Faculty of Arts

Task forcen på Aarhus Faculty of Arts har nu færdiggjort et udkast til den faglige og organisatoriske struktur på hovedområdet. Forslaget indebærer blandt andet, at de nuværende enheder samles i fire nye institutter med hver sine studienævn og et overordnet Akademisk Råd.

Task forcen, der består af medarbejdere fra de tre tidligere hovedområder (Det Teologiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Fakultetsskole), blev særligt nedsat af dekan Mette Thunø med det formål at udarbejde en vision og en ny struktur for Aarhus Faculty of Arts, og gruppens forslag er i høring indtil den 11. februar.

Der er desuden organiseret café-seminarer i hhv. Emdrup og Aarhus den 7. og 8. februar, hvor medarbejdere og studerende er inviteret til at drøfte Task forcens udspil.


Logo Rapport om biblioteksområdet i høring

Som led i den faglige udviklingsproces har universitetsledelsen bedt Carsten Riis som formand for Biblioteksudvalget om at undersøge biblioteksområdet ved Aarhus Universitet og anbefale en fremtidig organisering. Rapporten anbefaler, at bibliotekerne på Aarhus Universitet organiseres som et samlet bibliotekssystem– Aarhus University Libraries - for at skabe et sammenhængende og stærkt bibliotek, der matcher den fremtidige tværgående uddannelsesstruktur og de fremtidige behov på forskningsområdet.

Universitetsledelsen har netop sendt rapporten i høring blandt interessenterne, og høringsfristen er den 14. februar kl. 12.  Rapporten er en del af den faglige udviklingsproces og vil indgå i det samlede beslutningsgrundlag for universitetets nye struktur, der fremlægges den 9. marts 2011.


Stærke forretnings-idéer hos AU-studerende

Studerende fra Aarhus Universitet var igen i år med helt fremme ved Venture Cups idé-konkurrence for unge iværksættere. I tre af de fem kategorifinaler løb aarhusianske studerende med en pengepræmie på 25.000 kroner for den mest lovende forretnings-idé.

Kategorien Cleantech blev vundet af virksomheden Innogie, der er et samarbejde mellem studerende fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, mens de kvindelige studerende bag Bucky’O’Zun sejrede i kategorien Life Science & Medtech. Endelig blev CallCab præmieret som den mest lovende idé i Services-kategorien.


Kalender:

  • 23. februar: ledelsesrepræsentanter fra Lund universitet på besøg
  • 25. februar: møde med departementschefer fra Videnskabsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet
  • 2. marts: HSU-møde
  • 2. marts: debatmøde ved DI og Aarhus Universitet om uddannelsesfinansiering
  • 3.-5. marts: u-days
  • 7. marts: HSU-møde
  • 7./8. marts: bestyrelsesseminar
  • 9. marts: medarbejdermøde med orientering om ny organisering
  • 10./11. marts: Videnskabsministerens ”DialogForum”

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 4. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog