Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 44/2011

God debat ved årets juletale

De tre kommende bestyrelsesmedlemmer professor Susanne Bødker, lektor Peter Bugge og laborant Bertha P. Beck Mortensen var i år med til at præge debatten ved årets juletale, hvor de med korte og direkte oplæg konfronterede ledelsen med de største udfordringer i 2012 set ud fra et medarbejderperspektiv. Debatten mellem rektor og de kommende bestyrelsesmedlemmer fulgte umiddelbart efter rektors juletale, hvor han gennemgik de vigtigste begivenheder for 2011, herunder den budgettet for 2012, studiemiljøet, AU IDEAS, de interdisciplinære centre, AU’s involvering idet kommende EU’s formandskab.

 


En sund økonomi

Vækstkrisen i Danmark og den økonomiske lavkonjunktur vil også påvirke universiteterne. Aarhus Universitet forventer derfor kun svag vækst på kort sigt – trods stigning i studenteroptag, STÅ-aktivitet og eksterne forskningstilskud. Det forklarede rektor i sin juletale i går, hvor budgettet for 2012 blev præsenteret for medarbejderne.

Aarhus Universitet har en sund økonomi, og det er besluttet, at driftsoverskuddene fra tidligere år vil blive anvendt de kommende seks år med henholdsvis 50 millioner kroner i 2012 og derefter 20 millioner kroner om året frem til og med 2017. Pengene vil blive brugt til at sikre, at den faglige udviklingsproces bliver fulgt 100 procent til dørs. Baggrunden er blandt andet den, at den faglige udviklingsproces tager tid, og nogle af de tiltag, som er sat i søen med den faglige udviklingsproces, vil blive realiseret i 2012.

Aarhus Universitet forventer at få et overskud på ca. 50 millioner kroner. Der er i 2012 budgetteret med et underskud på samme størrelse, men det skal ses ud af et samlet budget på godt seks milliarder.

Læs interview med universitetsdirektør Jørgen Jørgensen i UNIvers, som udkommer mandag.


Officiel markering af fusion med IHA

Torsdag blev Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) budt officielt velkommen til Aarhus Universitet. Et tæt samarbejde om indholdet af sammenlægningen gennem flere år har været med til at lægge et stærkt fundament for den kommende fusion.

Formanden for Aarhus Universitets bestyrelse, Michael Christiansen, sagde blandt andet, at den nye konstellation får en enorm betydning for Midt- og Vestjylland, lige så betydningsfuld som da Handelshøjskolen og universitetet blev lagt sammen. Han tilføjede, at sammenlægningen nu venter på, at Folketinget om kort tid skal vedtage en lov om det. Fusionen betyder, at Science and Technology med ét slag forøger antallet af studerende med 50 procent.

 


Udvidet bevilling til AU Ideas

45 ansøgere har netop fået grønt lys til at realisere de idéer til center- eller forskningsprojekter, som de har sendt til AU Ideas-programmet. Bedømmelsesudvalget, der bestod af seks AU-professorer, har været på en svær opgave. Der var kommet mange meget kvalificerede og interessante ansøgninger, i alt 254 ansøgninger, som det ville koste ca. 700 millioner kroner at realisere.

På universitetsledelsens møde tidligere på ugen besluttede ledelsen at følge bedømmelsesudvalgets anbefaling om at godkende bevillinger til de 45 udvalgte projekter. Den oprindelige bevillingsramme fra Aarhus Universitets Forskningsfond lød på 50 millioner kroner, men på grund af den høje kvalitet i ansøgningerne opfordrede bedømmelsesudvalget universitetet til at bidrage med 28,4 millioner kroner til projektet. Den opfordring blev fulgt, og den samlede bevilling lyder derfor på 78,4 mio. kr.

Ansøgerne har fået besked om, at de kan gå i gang med det samme.

Grundtanken med AU Ideas var at støtte den ”vilde” og kreative forskningsidé. I denne omgang er bolden givet op til at føre den tanke ud i livet i kraft af 15 nye små centre og 30 forskningsidéer.

  • Se bevillingsmodtagerne

 


Nye rådgivende fora er i støbeskeen

De tværgående AU Fora for hhv. forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse kan etableres i løbet af februar 2012.

De fire fora, der knyttes til de fire tværgående udvalg, kommer hver til at bestå af ca. tyve personer. Foraene kommer til at spille en vigtig rolle som rådgivere for universitetsledelsen i forskningspolitiske og strategiske spørgsmål.

De fire tværgående udvalg er fødte medlemmer af hver deres AU Forum. Det betyder eksempelvis, at den dekan, der har ansvaret for det tværgående forskningsbånd, sammen med de fire prodekaner for forskning alle indgår i AU Forum for Forskning.

Derudover ligger det nu fast, at de nye akademiske råd skal udpege otte medlemmer af hvert forum, mens universitetsledelsen udpeger de resterende syv.

Forventningen er, at de akademiske råd kan konstituere sig i januar 2012, og at de snarest muligt derefter kan indstille medlemmer til AU Fora.

 


AU-professor Christian Søndergaard Jensen udnævnt til ACM Fellow

Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi, AU, er blevet udnævnt til ACM Fellow. Titlen tildeles forskere fra verdens førende universiteter, virksomheder og forskningslaboratorier, der er med til at udvikle nyskabelser, der kan bevare konkurrenceevnen i den digitale tidsalder. Christian Søndergaard Jensen er den eneste aktive danske datalog med titlen.

Han får den for sin forskning gennem mere end 20 år inden for temporal og spatio-temporal data-management.

 


Jorck-prisen til læge og ph.d.-studerende Martin Vesterby

Martin Vesterby (37), læge og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet, har modtaget en pris på 200.000 kr. fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus fond. Prisen gives for Martin Vesterbys innovative forskning i blandt andet telemedicinske løsninger. Han startede sin iværksætterkarriere allerede under medicinstudiet, hvor han var med til at etablere et IT-styringssystem til operationsgangen – et system der i dag er en del af resursestyring og booking på flere danske hospitaler.

 


Kalender

  • 25. januar: HSU-møde
  • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborgs Universitet
  • 29. februar: bestyrelsesmøde

Venlig hilsen Universitetsledelsen, den 16. december

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen info.au.dk/medarbbreve/index.asp