Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 45/2011

God jul og godt nytår

Det har på mange måder været et hektisk år med store forandringer og udfordringer. Alle medarbejdere har på en eller anden måde været berørt af den faglige udviklingsproces, hvor fokus lige nu er på organiseringen af hovedområderne og institutterne. Dette arbejde vil naturligvis fortsætte i 2012, men er mange steder så langt, at vi allerede næste år vil se positive effekter af de nye tiltag. Eksempelvis har 15 nye pilotcentre og de 30 projektidéer modtaget bevillinger igennem AU Ideas, og de kan således påbegynde arbejdet i det kommende år.

Et af de helt store mål, vi har nået i 2011, er etablering af nye og mere medarbejderstyrede akademiske råd. Det har været meget positivt at opleve det store engagement, der har præget processen; startende med det store seminar for cirka 70 medlemmer af de akademiske råd i foråret, og til den færdige rapport, som den nedsatte arbejdsgruppe efter en høringsrunde leverede i november. Tilbage står nu, at vi får indarbejdet disse anbefalinger i vores vedtægter, og at vi får grønt lys fra ministeriet i foråret.

Sidst, men ikke mindst fusionerer vi med Ingeniørhøjskolen i Århus fra årsskiftet. Dermed rækker universitetet nu ud til alle samfundets sektorer og fremstår fagligt stærkere og endnu bedre funderet. På Aarhus Universitet ser vi frem til at samarbejde med de nye medarbejdere og studerende.

Alt i alt har det været et fagligt godt år for universitetet – der har været mange og meget opsigtsvækkende forskningsgennembrud og publikationer, og med over 6.400 nye bachelorstuderende satte universitetet på ny optagelsesrekord.

Tak til alle for en meget stor indsats for Aarhus Universitet i 2011. Vi ser frem til et lovende 2012.


Sapere Aude støtter ti unge AU-forskere

10 unge forskere på Aarhus Universitet har netop modtaget mellem 2,1 og 3,8 millioner kroner hver fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

Til sammen har de modtaget godt 28 mio. kroner. Uddelingen sker inden for DFF´s eliteprogram Sapere Aude i kategorien Ung Eliteforsker trin 1, der bidrager til at sparke gang i nogle meget lovende forskerkarrierer. I alt har Det Frie Forskningsråd uddelt 124 millioner kroner i december 2011 til 19 kvinder og 26 mænd inden for alle videnskabelige hovedområder.

Med de seneste bevillinger er der nu uddelt midler til i alt 147 projekter under Sapere Aude-programmets Trin 1 og 2. Heraf er de 45 gået til forskere fra Aarhus Universitet.


11 mio. kr. fra ERC til AU-biolog

Lektor Trine Bilde, forsker i evolutionær biologi ved Aarhus Universitet, har modtaget 11 mio. kr. af Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingen er et såkaldt Starting Grant. Pengene skal bruges til et femårigt forskningsprojekt, der går ud på at undersøge grupper af edderkopper, som ikke parrer sig med andre uden for gruppen. Denne viden kan blandt andet bruges til at forudsige populationers potentiale for tilpasninger til klimaforandringer.

Offentliggørelse af modtagerne af årets ERC Advanced Grants sker på et senere tidspunkt.

Tidligere i år modtog lektor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi og lektor Jesper Buus Nielsen, Institut for Datalogi, hver et af de eftertragtede ERC Starting Grants. I alt har forskere fra Aarhus Universitet hentet seks ERC Advanced Grants og ni ERC Starting Grants.


Gratis kurser på Folkeuniversitetet

Nuværende og pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt ledsager kan gratis tilmelde sig ét udvalgt hold på Folkeuniversitetet i Herning, Aarhus eller Emdrup. Tilmeldingen åbner fredag den 6. januar kl. 10. Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter “først til mølle”-princippet.

Læs mere om Folkeuniversitetet og program på www.fuau.dk.


Over 60 mio. til ny forskningsinfrastruktur

Styrelsen for Forskning og Innovation har for nylig tildelt Aarhus Universitet rammebevillinger for godt 60 mio. kroner til to projekter, der skal styrke den danske forskningsinfrastruktur. Projekterne indgår i det roadmap, som styrelsen fremlagde tidligere på året.

  • DigiHumLab – Digitalt Humaniora Laboratorium – skal fungere som en portal, der indsamler, behandler og distribuerer digitalt forskningsmateriale inden for humaniora og samfundsvidenskab. Projektet er blevet tildelt 30 mio. kr. mellem 2012 og 2017.
  • Dansk Instrumentcenter for Ultra-Højfelts NMR Spektroskopi  - et Partnerskab for Nanoscience, Materiale og Bioteknologi – er blevet bevilget 31,9 mio. kr. frem til 2014. Centeret giver bl.a. forskerne nye muligheder for at studere brintlagringssystemer, polymerer og solceller.

Begge projekter er forankret på Aarhus Universitet, men gennemføres i brede samarbejder med andre danske universiteter.

Styrelsen for Forskning og Innovation har i første omgang afsat midler til seks projekter fra det nationale roadmap. Aarhus Universitet er også involveret i de fire projekter, der ikke er forankret på universitetet.

 


Kalender

  • 25. januar: HSU
  • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborg Universitet
  • 29. februar: Bestyrelsesmøde

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 22. december 2011

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen info.au.dk/medarbbreve/index.asp