Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 5/2011

Logo Høringsrunde for rapport om studienævnsstruktur

Studienævnsstrukturen på Aarhus Universitet er blevet undersøgt i en ny rapport, som bl.a. er baseret på input fra hovedområderne, studieadministrationen og studenterorganisationerne. Rapporten opstiller tre forskellige modeller for fremtidig organisering af studienævnene og anbefaler den model, som menes at være den bedste til at styrke Aarhus Universitets uddannelsesstrategiske arbejde og sikre medarbejdere og studerendes medindflydelse på uddannelserne. Høringsprocessen forløber indtil den 17. februar på hovedområder, i studieadministrationen og i studenterorganisationer. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Grith Thagaard Loft (gtl@adm.au.dk)


MatchPoints Seminar 2011 skaber debat om folkestyrets fremtid

Der er nu åbent for tilmelding til dette års MatchPoints-seminar. Denne gang handler seminaret om demokratisering med dansk debat om krisetegn for folkestyret. Programmet er fyldt med fremtrædende danske demokratieksperter som Georg Sørensen, Jørgen Elklit og Jørgen Møller og blandt de markante internationale samfundsdebattører er CNN-vært og Time-redaktør Fareed Zakaria og professor Francis Fukuyama (Stanford University/Aarhus Universitet).


Det Rullende Universitet og Den Rullende Vejledning ruller videre

Universitetsledelsen har givet en ny bevilling til Det Rullende Universitet og herunder Den Rullende Vejledning. Det Rullende Universitet er et tiltag, hvor forskere og studerende fra alle fire hovedområder ved Aarhus Universitet tilbyder at komme ud til gymnasier og overtage undervisningen, mens lærerne er på pædagogisk dag eller lignende. Ud over den faglige undervisning får eleverne en smagsprøve på, hvordan det er at studere på universitetet. Tilbuddet er rettet mod alle landets gymnasier (stx, htx, hhx, hf og IB).

Den Rullende Vejledning er et tiltag, hvor Aarhus Universitet tilbyder at rykke studievejledningen ud på gymnasier og højskoler.

Det Rullende Universitet og Den Rullende Vejledning fortsætter nu til og med skoleåret 2012-2013. Der iværksættes en grundig evaluering af begge tiltag i tredje kvartal 2012 med henblik på at tage stilling til, om de skal fortsætte derefter.

 


 

I medierne

Søndag den 13. februar har rektor Lauritz B. Holm-Nielsen et debatindlæg i Århus Stiftstidende. Her uddyber han sit forslag til Vækstforum om at lade de studerendes SU følge optjeningen af ECTS-point, hvilket giver mulighed for belønne de særligt flittige studerende. Rektor gør desuden rede for, at det er vigtigere at fokusere på gennemførelsesprocenten frem for på frafald, idet frafalds-statistikken også registrerer de studerende, som skifter uddannelse. Indlægget er et svar på et læserbrev i Århus Stiftstidende den 9. februar.

Børsen Executive bragte fredag den 11. februar en kronik om Det Entreprenørielle Universitet af prorektor Søren E. Frandsen og centerdirektør Flemming K. Fink fra Teknologioverførsel og Entreprenørskab. Kronikken tager afsæt i, at Aarhus Universitet som Danmarks Entreprenørielle Universitet skærper indsatsen for at give de studerende et entreprenørielt mindset som et supplement til deres faglighed. Derudover sætter de to kronikører fokus på, at der er generelt i Danmark er brug for en mentalitetsændring. Der er for mange gode, skæve og innovative ideer, som aldrig bliver bliver ført ud i livet, fordi vi som danskere lader os bremse af, at det bliver betragtet som et nederlag, hvis den ide, man forsøger at realisere, ikke munder ud i den ønskede succes. Det bør i stedet - som i andre lande - udløse  skulderklap for forsøget, selv om det måtte kuldsejle.

 


 

Kalender

 • 23. februar: ledelsesrepræsentanter fra Lunds universitet på besøg
 • 25. februar: møde mellem universitetsledelsen og departementschefer fra Videnskabsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet
 • 2. marts: HSU-møde
 • 2. marts: åbent debatmøde ved DI og Aarhus Universitet om uddannelsesfinansiering
 • 3.-5. marts: u-days
 • 5. marts: Åbent hus på Aarhus Universitet
 • 7. marts: HSU-møde på Sandbjerg
 • 7.-8. marts: bestyrelsesseminar på Sandbjerg
 • 9. marts: medarbejdermøde med orientering om ny organisering
 • 10.-11. marts: Videnskabsministerens årlige ”DialogForum” i Fredericia
 • 2. april: Åbent hus på AU-HIH, Herning
 • 9. april: Åbent hus på Campus Emdrup

 

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 11. februar

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog