Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2016

Ja tak til øget åbenhed om myndighedsrådgivning

Mere åbenhed og kortere forløb mellem færdiggørelse og offentliggørelse af forskningsrapporter i rådgivningen af myndigheder. Det er nogle af de ønsker, som prodekan på Science & Technology Kurt Nielsen og direktør på DCE Hanne Bach fremsætter som svar på den seneste uges kritik af en klausul om tavshedsperiode i rådgivningskontrakter mellem universiteter og myndigheder.

Konkret går kritikken på den kontrakt, som DCE indgik med Naturstyrelsen, om en udredning forud for regeringens udspil til regeringens landbrugspakke. 

Kontrakten indeholder ikke ekstraordinære begrænsninger på, hvad universitetets forskere kan fortælle om deres arbejde. Men de vil ikke kunne fremlægge rapportens resultater før den dato, der er aftalt med myndighederne. Aarhus Universitet ønsker generelt, at perioden mellem aflevering og offentliggørelse bliver så kort som mulig.  

 • Læs indlæg fra prodekan Kurt Nielsens   
 • Læs indlæg fra dekan Niels Chr. Nielsens
   

Eksterne forskningsmidler skal ikke finansiere administrationen 

Fagmiljøernes betaling til administrationen fastsættes ud fra bl.a. enhedernes omsætning. Universitetsledelsen har besluttet, at de eksterne forskningsmidler fra 2017 bliver taget ud af regnestykket for at styrke incitamentet til at hjemtage bevillinger. 


Poul Nissen modtager Aminoff prisen 2016

Torsdag den 6. april modtog professor Poul Nissen som den første dansker Aminoff prisen 2016 for sit grundlæggende bidrag til forståelsen af den strukturelle baggrund for ATP-dreven transport af ioner over cellemembraner. Aminoff prisen er en international pris, som uddeles af Det svenske Kungl. Vetenskapsakademien.


Ansøgningsfrist til Innovationsfonden 2. maj

Mandag den 2. maj er sidste chance, hvis man vil have del i Innovationsfondens store strategiske satsninger i 2016 - de såkaldte Grands Solutions. Her investerer Innovationsfonden mellem 5 og 30 mio. kr. i projekter med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering. Typisk er det samarbejder mellem flere parter i et offentlig-privat partnerskab, og der lægges stor vægt både på kvalitet og nyhedsværdi, strategisk betydning samt effektivitet og implementering. Der ligger lige nu 10 opslag på Innovationsfondens hjemmeside. 

I den seneste runde har Aarhus Universitet været involveret i 18 projekter, som Innovationsfonden til sammen har investeret godt 350 mio. kr. i. Innovationsfonden har offentliggjort bevillingerne løbende, og i går den 6. april kom den sidste i rækken - 80 mio. kr. til et nyt nationalt center for kvanteteknologi. Quantum Innovation Center, som Aarhus Universitet er med i, samler nogle af verdens førende kompetencer inden for kvanteteknologi. Det er generelt Science and Technology, der har haft andel i flest investeringer.

Læs flere nyheder om Innovationsfondens investeringer i AU-projekter i den seneste runde:


Nye retningslinjer for segl og logostruktur

Universitetsledelsen har netop vedtaget en justeret designlinje for Aarhus Universitet. Der er tale om en mindre revision, som nu giver institutter og centre mulighed for at fremhæve eget navn i AU’s logo. Samtidig åbner designlinjen op for en mere fremtrædende brug af seglet.

Målet er at give mere plads til fagidentiteterne med fortsat blik for universitetet som sammenhængende organisation. Udover mere fokus på faglighed, er der lagt vægt på en løsning, som holder udgifterne og ressourceforbruget nede.

Arbejdet med designlinjen er gennemført af en arbejdsgruppe på tværs af universitetets fakulteter. Den justerede designlinje vil snarest muligt være tilgængelig på Medarbejderservice.


 

To indspark til sundhedsdebatten

I dagens udgave af Weekendavisen foreslår dekan på Health Allan Flyvbjerg at indføre en whistleblower-funktion for ansatte i sundhedsvæsenet. Målet er at bevare trygheden til systemet og dæmme op for de uheldige sager, hvor læger bedrager eller gentagne gange fejlbehandler og kommer af sted med det.  

Allan Flyvbjerg har i denne uge også taget fat om udviklingen i de tandfaglige uddannelser. Han argumenterer i et indlæg på Altinget.dk for, at uddannelserne fremover skal tilpasses bedre til den generelle forbedring i danskernes tandsundhed og den deraf følgende polarisering i opgaverne blandt tandbehandlere.

 • Læs indlæg (Vi bliver utrygge, når læger fejler)
 • Læs indlæg (Tandbehandlere skal uddannes til en ny virkelighed)

 


Kalender

 • 18. april: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger sammen med MF Kristian Pihl Lorenzen AU forskningscenter i Foulum
 • 26. april: bestyrelsesmøde
 • 28. april: møde i hovedsamsarbejdsudvalget (HSU)
 • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
 • 29. april: Forskningens Døgn
 • 6. maj: Kapsejlads 2016

 


Venlig hilsen

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp