Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 14/2016

Digitalisering: Indsatsen skærpes

Aarhus Universitet skal op i gear på IT-området, og de første skridt er allerede taget frem mod en fælles digitaliseringsstrategi. Målet er at styrke universitetets kerneaktiviteter gennem en forbedring og forenkling af de digitale redskaber.

En styregruppe med universitetsdirektøren i spidsen er ansvarlig for processen, som igennem hele forløbet involverer både videnskabelige og administrative medarbejdere samt studerende. I første fase er målet at kortlægge de områder, hvor der er særligt behov for digitalisering. Man kigger især på bedre IT-understøttelse i administrationen og bedre tilbud inden for uddannelses- og forsknings-IT. Digitaliseringsstrategien forventes at blive sendt i åben høring i løbet af efteråret 2016.

Du kan følge med i processen på medarbejdere.au.dk. Her kan du også se, hvor du henvender dig med spørgsmål eller relevante input.


Seks Semper Ardens-bevillinger fra Carlsbergfondet 

Carlsbergfondet har netop uddelt ekstraordinært 117 millioner kroner til 10 visionære Semper Ardens-forskningsprojekter. De seks af dem gik til Aarhus Universitet svarende til knap 80 mio. kr. To projekter har hjemme på Arts, mens fire projekter ligger hos Science and Technology. 

Semper Ardens betyder "passioneret, altid brændende", og de særlige bevillinger gives til visionære grundforskningsprojekter, der sigter på tværvidenskabelige nybrud inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Carlsbergfondets opslag for 2016 offentliggøres ultimo juni.


Plads til udvikling i administrationen

Digitalisering, procesoptimering og kompetenceløft var på dagsordenen, da universitetsdirektør Arnold Boon for første gang samlede alle funktionschefer i fællesadministrationen og de administrative centre til et gå-hjem-møde i sidste uge. Formålet er at skabe fælles fodslag om de strategiske pejlemærker, der skal sikre en mere sammenhængende og effektiv administration. Arnold Boon forventer at invitere til flere fællesmøder i fremtiden – også med deltagelse institutsekretariatsledere.


 

God debat med udenrigsministeren på Aarhus BSS

Udenrigsminister Kristian Jensen besøgte mandag Aarhus BSS til en debat om Danmarks fremtidige udenrigspolitiske rolle og regeringens nye udenrigspolitiske strategi. Omkring 100 deltagere var mødt op til debatten, hvor bl.a. udvalgte forskere fra Institut for Økonomi, Juridisk Institut, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Statskundskab var med.


Kalender

  • 25. maj: Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
  • 1.-2. juni: Danmarks Akkrediteringsinstitution på første panelbesøg
  • 14. juni: Bestyrelsesmøde
  • 16.-19. juni: Folkemøde på Bornholm
  • 23. juni: Margrethe Vestager besøger AU
  • 30. juni: Møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp