Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 16/2016

Færre studieretninger vil styrke fagligheden

Den nye gymnasiereform lægger op til at reducere antallet af studieretninger til i alt 49 på tværs af stx, htx og hhx. Universitetsledelsen så gerne, at man tog skridtet fuldt ud og reducerede antallet til en lille håndfuld ud fra den betragtning, at færre studieretninger vil styrke kernefagligheden blandt studenterne.

Sådan lyder meldingen fra rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika, som i dag blander sig i debatten om den nye gymnasiereform med et indlæg på Altinget.dk. Indlægget lægger op til den kommende debat på Folkemødet.


Indspark i debat om prioritering i sundhedsvæsenet

Dekan på Health Allan Flyvbjerg og professor i sundhedsøkonomi Rikke Søgaard efterspørger større inddragelse af borgernes ønsker og værdier i prioriteringen i sundhedsvæsenet. I en kommentar i Berlingske den 23. maj opfordrer de til, at man ser på mere end bare prisen på medicin. Indlægget lægger op til den kommende debat på Folkemødet. 


Vi er ved at ændre forskningens skæve kønsbalance

Rektor Brian Bech Nielsen, prodekan på Arts Anne Marie Paahus og prodekan på Health Lise Wogensen Bach fortæller i et indlæg i Information den 23. maj, hvordan Aarhus Universitet vil fjerne de strukturelle og kulturelle barrierer, som kvinder oplever i deres daglige arbejde på universiteterne. Målet er at øge andelen af kvindelige forskere på de højeste karrieretrin.

En samlet handleplan for AU blev for nyligt vedtaget efter en bred høring på universitetet. Institutter og centre er allerede i gang med at identificere de initiativer, der skal indgå i deres lokale handleplaner frem mod 2020. 


AU vil kvalificere forsknings- og uddannelsesdebatten på Folkemødet

Når AU den 16.-19. juni er med på Folkemødet på Bornholm, er det blandt andet for at kvalificere debatten om universiteterne og skubbe forskningens indflydelse længere ind på de politiske dagsordener. På programmet er bl.a. uddannelsesfødekæden, klogere forskningsinvesteringer og inddragende forskningsformidling om nogle af samfundets aktuelle udfordringer.

AU's forskningsskib Aurora lægger igen i år dæk til aktiviteterne, muliggjort af et forskningstogt i Østersøen.

Skal du med til Folkemødet – fagligt eller privat – er du velkommen på skibet den 16. juni, hvor AU er vært for en uformel sammenkomst for AU’s medarbejdere. 


Akkrediteringspanel besøger AU

Den 1.- 2. juni får Aarhus Universitet besøg af et akkrediteringspanel på otte personer, der primært består af nordiske universitetsledere, men også har en studerende som medlem. 

Panelbesøget er det første af i alt to besøg, der gennemføres i år som et centralt led i processen for institutionsakkreditering. Panelet skal uddybe den indsigt, de har i AU’s kvalitetssikringspolitikker og -systemer, som de har fra AU’s evalueringsrapport. Desuden skal de have et grundlag for at vælge, hvad de ønsker at se nærmere på ved det andet besøg. Under besøget vil panelet holde møder med bl.a. ledere, undervisere og studerende, der skal udvide panelets viden om AU's kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Universitetsledelsen ser frem til at byde panelet velkommen og give dem indsigt i, hvordan der hver dag arbejdes med at sikre høj kvalitet i undervisning og uddannelse på AU.

Frem mod næste besøg, som finder sted i uge 44, udpeger panelet en række audit trails, som skal belyse kvalitetsarbejdet på AU i praksis.


Pris til god kemi og politisk økonomi

Professor Karl Anker Jørgensen og professor Torben Iversen modtog i onsdags Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2016. Ved den højtidelige ceremoni i Aulaen blev fem talentfulde ph.d.er også hædret.


To Niels Bohr professorater til AU

Center for Registerforskning på Aarhus BSS og Institut for Fysik og Astronomi har hver især modtaget en bevilling på 30 mio. kr. til et Niels Bohr Professorat. Professoraterne skal styrke samarbejdet mellem Aarhus Universitet og internationale topforskere.


Studieledere vil højne svarprocenten i kommende studiemiljøundersøgelse

Hvordan kan vi højne svarprocenten i den kommende undersøgelse af det fysiske og psykiske studiemiljø?

Det var ét af de spørgsmål, som blev drøftet, da Uddannelsesudvalget i denne uge samlede alle studieledere til Studielederforum.

To studerende fra Studenterrådet var inviteret til mødet for at give deres perspektiv på, hvordan ambitionen kunne opfyldes. De foreslog blandt andet at gøre de forbedringer af studiemiljøet mere synlige, der er gennemført på baggrund af tidligere studiemiljøundersøgelser.

Svarprocenten ved den seneste studiemiljøundersøgelse i 2014 var på 40 procent, hvilket er flot for den type undersøgelse. Men prorektor Berit Eika ser gerne, at den bliver endnu højere:

”De bedste til at give feedback på udviklingen af studiemiljøet, er de studerende selv. Derfor er vi meget optaget af, hvordan vi kan motivere og engagere dem bedre. Og så skal vi selvfølgelig kvittere ved løbende at arbejde med, hvordan vi gør snak til handling.”

Den næste studiemiljøundersøgelse vil blive gennemført i efteråret.

Syv nye anbefalinger til det fysiske studiemiljø fremlagt

På mødet blev desuden et nyt inspirationskatalog med syv konkrete anbefalinger til fremtidens studie- og campusmiljø på AU fremlagt.

De syv anbefalinger er et indledende forsøg på at styrke det lokale arbejde med studie- og undervisningsfaciliteterne på institut- og fakultetsniveau, men er også et bidrag til AU’s strategiske arbejde med den fysiske udvikling af campusområderne i både Aarhus, Herning og Emdrup.

Uddannelsesudvalget vil nu tage anbefalingerne med ud til videre drøftelser på fakulteterne, og de vil desuden indgå som inspirationsgrundlag for den kommende campusudvikling af Kommunehospitalets arealer. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp